ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
{{Infobox school
| name = โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
| native_name =
|latin_name image =
|logo alt =
|seal_image caption =
|image motto = <!-- หรือ | mottoes = -->
|image size motto_translation =
|imagewikilink location =
|alt country =
|caption coordinates = <!-- {{Coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| other_name = <!-- หรือ | other_names = -->
|motto = ศีลธรรมพัฒนาจิตใจ
| former_name = <!-- หรือ | former_names = -->
ความรู้ ระเบียบวินัยพัฒนาสังคม
|motto_translation type =
| religious_affiliation =
|location = 51 หมู่ที่ 1 ตำบลบางครุ [[อำเภอพระประแดง]] [[จังหวัดสมุทรปราการ]] ปณ.10130
| established = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=yes}} -->
|streetaddress =
|region founder = <!-- หรือ | founders = -->
|city closed =
|state school_board =
|province district =
| authority = <!-- หรือ | educational_authority = หรือ | local_authority = -->
|county =
| oversight = <!-- ใช้ | oversight_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
|postcode =
| principal = <!-- ใช้ | principal_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
|postalcode =
| head = <!-- ใช้ | head_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
|zipcode =
|country staff =
|country1 faculty =
| grades = <!-- ใช้ | grades_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
|coordinates =
| gender = <!-- ใช้ | gender_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
|schooltype = [[โรงเรียนรัฐบาล]] |fundingtype =
|type age_range = <!-- หรือ | lower_age = และ | upper_age = -->
| enrollment = <!-- หรือ | enrolment = หรือ | students = หรือ | pupils = -->
|religious_affiliation =
| enrollment_as_of = <!-- หรือ | enrolment_as_of = หรือ | students_as_of = หรือ | pupils_as_of = -->
|religion =
|denomination medium_of_language =
|patron campus_size =
|established campus_type = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|approx colors = <!-- หรือ | colours = -->
| teams = <!-- ใช้ | teams_label = เพื่อตั้งป้ายชื่อใหม่แทนที่ป้ายชื่อเดิม -->
|founded = {{วันเกิด-อายุ|2507|1|16}}
|opened accreditation = <!-- หรือ | accreditations = -->
| publication =
|founder = [[ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา]]
|status newspaper =
|closed yearbook =
|c_approx affiliation = <!-- หรือ | affiliations = -->
| website = <!-- {{URL|school.url}} หรือ {{URL|1=school.url}} ถ้ายูอาร์แอลนั้นมีเครื่องหมายเท่ากับ -->
|locale =
|sister_school footnotes =
|district =
|us_nces_district_id =
|LEA =
|authority =
|category =
|category_label =
|oversight =
|oversight_label =
|authorizer =
|superintendent =
|trustee =
|specialist =
|session =
|schoolnumber =
|school code = 1001110403
|MOE =
|ofsted =
|ceeb =
|us_nces_school_id =
|president =
|chair =
|chairman =
|chairperson =
|dean =
|administrator = ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์<br> วุฒิศักดิ์ แดงสกุล <br> ศราวุธ โหน่งบัณฑิต <br> ไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล <br> เบญจวรรณ แดงสกุล
|rector =
|director = ยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
|deputy director = วุฒิศักดิ์ แดงสกุล <br> ศราวุธ โหน่งบัณฑิต <br> ไชยรัตน์ อ๊อกกังวาล <br> เบญจวรรณ แดงสกุล
|principal_label =
|principal1 =
|principal2 =
|principal3 =
|principal4 =
|viceprincipal =
|viceprincipal_label =
|viceprincipal1 =
|viceprincipal2 =
|viceprincipal3 =
|viceprincipal4 =
|asst principal =
|assistant_principals =
|headmistress =
|headmaster =
|head of school =
|head_teacher =
|executive_headteacher =
|acting_headteacher =
|head =
|head_label =
|chaplain =
|custodian =
|staff =
|faculty =
|teaching_staff =
|employees =
|key_people =
|grades =
|years =
|gender =
|lower_age =
|upper_age =
|age range =
|enrolment =
|enrollment =
|enrollment_as_of =
|students =
|sixth_form_students =
|pupils =
|gradeK =
|grade1 =
|grade2 =
|grade3 =
|grade4 =
|grade5 =
|grade6 =
|grade7 =
|grade8 =
|grade9 =
|grade10 =
|grade11 =
|grade12 =
|grade13 =
|other =
|other_grade_enrollment =
|other_grade_label =
|International_Students =
|classes =
|avg_class_size =
|ratio =
|system =
|classes offered =
|medium =
|language =
|schedtyp =
|schedule =
|Hours_in_Day =
|classrooms =
|campuses =
|campus =
|campus size =
|area =
|campus type =
|campus_Bound =
|houses =
|colours =
|colors =
|slogan =
|song = มาร์ชราชประชาสมาสัย <br> ร.ป.ร. รำลึก <br> มาร์ช ร.ป.ร. <br> เก้าโรงเรียนของพ่อ <br> รำวงรัชดาสัมพันธ์
|fightsong =
|athletics =
|conference =
|sports =
|mascot =
|mascot image =
|nickname =
|team_name =
|rival =
|accreditation =
|ranking =
|national_ranking =
|testname =
|testaverage =
|SAT =
|year =
|ACT =
|year =
|bar pass rate =
|roll =
|decile =
|publication =
|newspaper =
|yearbook =
|products =
|endowment =
|budget =
|fees =
|tuition =
|revenue =
|communities =
|feeders =
|main feeder school for =
|graduates =
|year =
|affiliations =
|alumni =
|nobel_laureates =
|information =
|free_label =
|free_text =
|free_label1 =
|free_text1 =
|free_label2 =
|free_text2 =
|free_label3 =
|free_text3 =
|free_label4 =
|free_text4 =
|free_label5 =
|free_text5 =
|homepage =
|url = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
|website = http://www.rpr.ac.th
|footnotes =
|picture =
|image_caption =
|picture2 =
|image_caption2 =
}}
 
'''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์''' เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนี้ได้กำเนิดขึ้นโดยท่านผู้หญิง[[ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา]]ประธานกรรมการจัดโรงเรียน เป็นผู้รับสนองพระราชดำริใน[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙]]ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อและทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙และ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ|สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙]] ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ [[๑๖ มกราคม ๒๕๐๗]] และโรงเรียนได้นับว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน
 
== ประวัติ ==
189

การแก้ไข