ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐไบเอิร์น"

เพิ่มขึ้น 3,366 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ความเป็นมาของประวัติบาวาเรีย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ความเป็นมาของประวัติบาวาเรีย
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 40:
 
รัฐบาวาเรียเป็นหนึ่งในรัฐที่เก่าแก่ที่สุดรัฐหนึ่งในยุโรป ก่อตั้งขึ้นเป็น[[ดัชชี]]ในกลางคริสศตวรรษที่ 17 ดยุกแห่งบาวาเรียเป็นหนึ่งใน[[เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก]] ซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือก[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ต่อมาในช่วงค.ศ. 1806 ถึง 1918 บาวาเรียมีสถานะเป็น[[ราชอาณาจักรบาวาเรีย]]ต่อจากนั้นมากลายเป็นเสรีรัฐ (สาธารณรัฐ)
 
ประวัติความเป็นมาของบาวาเรียรวมถึงการตั้งถิ่นฐานที่เร็วที่สุดของชนเผ่าเซลติกยุคเหล็กตามด้วยการพิชิตจักรวรรดิโรมันในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อดินแดนถูกรวมเข้ากับจังหวัดของ Raetia และ Noricum มันกลายเป็นลำต้นขุนนางในโฆษณาศตวรรษที่ 6 หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ต่อมาได้รวมอยู่ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นอาณาจักรอิสระเข้าร่วมอาณาจักรเยอรมันที่นำในปรัสเซียนในปี 1871 ในขณะที่ยังคงรักษาตำแหน่งของอาณาจักรและในที่สุดก็กลายเป็นรัฐของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในปี 1949
 
Duchy of Bavaria ย้อนกลับไปในปี 555 ในศตวรรษที่ 17 Duke of Bavaria กลายเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ราชอาณาจักรบาวาเรียมีอยู่ตั้งแต่ปี 1806 ถึง 1918 เมื่อบาวาเรียกลายเป็นสาธารณรัฐ ในปีพ.ศ.1946 รัฐบาวาเรียอิสระจัดตั้งขึ้นเองในแนวประชาธิปไตยหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง
 
บาวาเรียมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพราะอดีตของรัฐคาทอลิกส่วนใหญ่และประเพณีอนุรักษ์นิยม [6] บาวาเรียมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของพวกเขาซึ่งรวมถึงภาษาอาหารสถาปัตยกรรมเทศกาลเช่น Oktoberfest และองค์ประกอบของสัญลักษณ์อัลไพน์ [7] รัฐยังมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองในหมู่รัฐเยอรมันโดย GDP ทำให้สถานะเป็นภูมิภาคเยอรมันที่ค่อนข้างร่ำรวย [8]
 
บาวาเรียสมัยใหม่ยังรวมถึงบางส่วนของภูมิภาคประวัติศาสตร์ของฟรานโกเนียและสวาเบีย
 
== เขตการปกครอง ==
227

การแก้ไข