ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยามหาวงษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
 
==พระชายา และราชบุตร==
'''เจ้าหลวงมหาวงษ์''' มีพระชายา 2 องค์
ท่านมีราชบุตรชาย ๓ องค์ องค์ที่ ๑ ชื่อเจ้าน้อยอินปัน ตนนี้ได้เปนราชบุตรแล้วได้เปนบุรีแล บุตรที่ ๒ ชื่อเจ้าคำเครื่อง ตนนี้ได้เปนวังขวาแล บุตรที่ ๓ ชื่อเจ้าน้อยเมืองแล เจ้าพิมพิสารเจ้าตุ้ย ตนนี้ต่างมารดา เปนลูกเจ้าหลวงมหาวงษ์เมียท่านที่ ๒ นั้นแล
พระชายาที่ 1 ประสูติแต่ราชโอรส 3 พระองค์
# เจ้าบุรีรัตนหัวเมืองแก้วอินปัน
# เจ้าวังขวาคำเครื่อง
# เจ้าน้อยเมือง
พระชายาที่ 2 ประสูติแต่ราชโอรส 2 พระองค์
# เจ้าพิมพิสาร
# เจ้าตุ้ย
 
==กรณียกิจ==
2,725

การแก้ไข