ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงครามนักปั้น"

| พริ้ง วรวิบูลย์ (แม่เรน) ||[[ณหทัย พิจิตรา]]||style="text-align:center; background:lightblue;"|{{unicode|✔}} ||style="text-align:center; background:lightblue;"|{{unicode|✔}}
|-
| บุศย์ (แม่ทรงโปรด) ||[[อุทุมพร ศิลาพันธ์]]||style="text-align:center; background:lightblue;"|{{unicode|✔}}||style="text-align:center; background:lightblue;"|{{unicode|รับเชิญ}}
|-
| ภัทรา มู่ศรศรี (แพท) (แม่บุญธรรมปีย์แสง) ||[[วาสนา พูนผล]]||style="text-align:center; background:lightblue;"|{{unicode|✔}} ||style="text-align:center; background:lightblue;"|{{unicode|✔}}
452

การแก้ไข