ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

|align = "center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]]
|-
|align = "center"| <big>'''[[ยอดรักนักรบ]]'''</big> ||align = "center"| 2 ธันวาคม 2562 - ประมาณ 2827 มกราคม 2563 <br> (วันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 14 มกราคม 2563 งดออกอากาศ) ||align = "center"|{{hidden||<center>[[ศุกลวัฒน์ คณารศ]]<br>[[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]]<br>[[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]]<br>[[ณทรรศชัย จรัสมาส]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[กวินตรา โพธิจักร]]<br>[[กณิณ ปัทมนันถ์]]<br>[[ณัฐชนน ภูวนนท์]]<br>[[ถิร ชุติกุล]]<br>[[กุลธวัช บัวเจริญ]]<br>[[เคน ฮาเซกาวา]]<br>[[คริสโตเฟอร์ เชฟ]]<br>[[คนึงพิมพ์ ธนพิชชากรณ์]]<br>[[กาญศิริ ศิริมาตย์]]<br>[[ปิยา พงศ์กุลภา]]<br>[[กฤตกร ทองแสง]]<br>[[ดิเรก อมาตยกุล]]<br>[[อุทุมพร ศิลาพันธ์]]<br>[[ทูน หิรัญทรัพย์]]<br>[[สุเมธ องอาจ]]</center>}}
|align = "center"| [[รายชื่อผลงานละครของกันตนา|บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)]]
|}
10,383

การแก้ไข