ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตะวัน จารุจินดา"

เพิ่มขึ้น 1,211 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
| align="center"| หมอรักหมอเพลง || align="center"|[[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]] <br> [[มรกต กิตติสาระ]] <br>[[ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์]] <br> [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]]
|-
| rowspan="1" align="center"| 2557 || align="center"| [[ยอดชายนายตุ๊กตุ๊ก]] || align="center"|[[ตะวัน จารุจินดา]] <br> [[กวิตา รอดเกิด]] <br> [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]] <br> [[เชื้อชาติ วงศ์สวัสดิ์]] <br> [[นันทศัย พิศัลยบุตร]] <br> [[คีตภัทร อันติมานนท์]] <br> [[กัญญกร พินิจ]]
|-
| rowspan="3" align="center"| 2558 || align="center"|[[เทวดาฟันน้ำนม]] || align="center"| [[ธนา สุทธิกมล]] <br> [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]] <br> [[สุพจน์ จันทร์เจริญ]] <br> [[นันทศัย พิศัลยบุตร]] <br> [[พรสวรรค์ มะทะโจทย์]] <br> [[ศิรัฐ วิทยถาวรวงศ์]]
|-
| align="center"| [[บุษบาท่าเรือ]] || align="center"| [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]] <br> [[พิมประภา ตั้งประภาพร]] <br> [[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]] <br> [[ณธิดา ภัทรชาญไชย]] <br> [[มัณฑนาวิภพ หิมะทองคำบางยี่ขัน]] <br> [[ปภัสรามัณฑนา เตชะไพบูลย์หิมะทองคำ]] <br> [[ดวงดาวปภัสรา จารุจินดาเตชะไพบูลย์]]
|-
| align="center"| [[เลื่อมสลับลาย]] || align="center"| [[วงศกร ปรมัตถากร]] <br> [[แซมมี่ เคาวเวลล์]] <br> [[คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]] <br> [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]] <br> [[แมทธิว ดีน ฉันทวานิช]] <br> [[กวินตรา โพธิจักร]] <br> [[แพร เอมเมอรี่]]
|-
| rowspan="3" align="center"| 2559 || align="center"|[[หอเฮ้วขนหัวลุก]] || align="center"|[[ชยพล บุนนาค]] <br> [[พรชดา เครือคช]] <br> [[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]] <br> [[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]] <br> [[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]] <br> [[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]] <br> [[วิชญะ จารุจินดา]] <br> [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]]
|-
| align="center"|[[เจ้าบ่าวกลัวฝน]] || align="center"|[[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]] <br> [[อาภา ภาวิไล]] <br> เจตต์ กลิ่นประทุม <br> [[พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ]] <br> [[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]] <br> จีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล
|-
| align="center"| [[กาลครั้งหนึ่งในหัวใจ]] || align="center"|[[มิกค์ ทองระย้า]] <br> [[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]] <br> [[พิมประภา ตั้งประภาพร]] <br> [[จุติ จำเริญเกตุประทีป]] <br> [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]] <br> [[นนทพันธ์ ใจกันทา]] <br> [[อนิสา นูกราฮา]]
|-
| rowspan="3" align="center"| 2560 || align="center"|[[แหวนปราบมาร]] || align="center"| [[ธนากร ศรีบรรจง]] <br> [[อาภา ภาวิไล]] <br> [[ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส]] <br> [[ณธษา เวชประสิทธิ์]] <br> [[ศิรัฐ วิทยถาวรวงศ์]] <br> ภานรินทร์ ชุ่มมะโน
|-
| align="center"|[[ว่าความตามรัก]] || align="center"| [[วรากร ศวัสกร]] <br> [[บารมิตา สาครจันทร์]] <br> [[ณัฐชนน ภูวนนท์]] <br> [[ณธษา เวชประสิทธิ์]] <br> [[วิชญะ จารุจินดา]] <br> [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]] <br> [[ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์]]
|-
| align="center"|[[สารวัตรแม่ลูกอ่อน]] ||align="center"| [[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]] <br> [[อาภา ภาวิไล]] <br> [[พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์]] <br> [[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]] <br> [[สาริน บางยี่ขัน]] <br> [[ชัชฎาภรณ์ ธนันทา]]
| align="center"| [[ยามป่วนกวนหัวใจ]] || align="center"| [[ชยพล บุนนาค]] <br> [[อังคณา วรรัตนาชัย]] <br> [[พสธร ทรงถาวรทวี]] <br> [[แก้วใส คริสตัล]] <br> สุขพงษ์ วุฒินานนท์ <br> [[สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์]]
|-
| rowspan="1" align="center"| 2563 || align="center"| ฟ้ามีตะวัน || align="center"|[[ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์]] <br> [[รมิดา ธีรพัฒน์]] <br> [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]] <br> [[ชยพล บุนนาค]] <br> [[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]] <br> [[พิจิตรา สิริเวชชะพันธ์]] <br> [[กฤษฎา สุภาพพร้อม]]
|-
|}
1,312

การแก้ไข