ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์อาเธอร์"

ย้อนการแก้ไขของ Waniosa Amedestir (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย JBot
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ย้อนการแก้ไขของ Waniosa Amedestir (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย JBot)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
[[ไฟล์:Artus2.jpg|thumb|200px|รูปปั้นกษัตริย์อาเธอร์ ที่โบสถ์ Hofkirche, Innsbruck, ออสเตรีย ออกแบบโดย Albrecht Dürer และสร้างโดย Peter Vischer ผู้พ่อ ในคริสต์ทศวรรษ 1520<ref name="barber">Barber, Richard (2004) , ''The Holy Grail: Imagination and Belief'', London: Allen Lane, ISBN 978-0713992069.</ref>]]
 
'''กษัตริย์อาเธอร์''' ({{lang-en|King Arthur}}) เป็นกษัตริย์[[อังกฤษ]]ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในตำนานเล่าขานในฐานะวีรบุรุษใน[[ยุคกลาง]] ซึ่งได้ปกป้อง[[เกาะบริเตนใหญ่|เกาะบริเตน]]จากการรุกรานของ[[ชาวแซกซัน]]ในช่วงปลาย[[คริสต์ศตวรรษที่ 5]] ถึงต้น[[คริสต์ศตวรรษที่ 6]] รายละเอียดส่วนใหญ่เกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าขาน ตำนานพื้นบ้าน และวรรณกรรมที่แต่งขึ้น นักประวัติศาสตร์ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่ากษัตริย์อาเธอร์มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่<ref name="higham">Higham, N. J. (2002) , ''King Arthur, Myth-Making and History'', ลอนดอน: Routledge, ISBN 978-0415213059 .</ref> เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาเธอร์ค่อนข้างกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ''Annales Cambriae'', ''Historia Brittonum'' และในบันทึกของ[[นักบุญกิลแดส]] นอกจากนี้ชื่อของ ''อาเธอร์'' ยังปรากฏอยู่ในบทกวีเก่าแก่หลายแห่ง เช่นในกวีนิพนธ์ ''Y Gododdin'' เป็นต้น<ref>ไม่สามารถระบุได้ว่า บทกวี ''Y Gododdin'' อยู่ในยุคสมัยใด บทกวีบรรยายถึงเหตุการณ์ใน[[คริสต์ศตวรรษที่ 6]] แต่ใช้รูปแบบการสะกดแบบยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9-10 ส่วนต้นฉบับที่รอดมาถึงปัจจุบันมีอายุอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13</ref><ref name="charles">Charles-Edwards, Thomas M. (1991) , "The Arthur of History", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F., ''The Arthur of the Welsh'', Cardiff: University of Wales Press, pp. 15–32, ISBN 978-0708311073 .</ref><ref name="sims">Sims-Williams, Patrick (1991) , "The Early Welsh Arthurian Poems", in Bromwich, Rachel; Jarman, A. O. H.; Roberts, Brynley F., ''The Arthur of the Welsh'', Cardiff: University of Wales Press, pp. 33–71, ISBN 978-0708311073 .</ref>
 
กษัตริย์อาเธอร์ในตำนานได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นบุคคลที่น่าสนใจในระดับนานาชาติก็ด้วยผลงานเขียนอันเปี่ยมด้วยจินตนาการและความเหนือจริงของ[[เจฟฟรีย์แห่งมอนมัท]] ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เรื่อง ''Historia Regum Britanniae'' (ประวัติกษัตริย์แห่งบริเตน) <ref name="thorpe">Thorpe, Lewis, ed. (1966) , ''Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain'', Harmondsworth: Penguin, {{OCLC|3370598}}.</ref> แต่ก็มีนิทานและกวีนิพนธ์ของเวลส์และไบรตันหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์อาเธอร์ และมีอายุเก่าแก่กว่างานชิ้นดังกล่าว ในงานเหล่านั้น อาเธอร์เป็นทั้งนักรบผู้ยิ่งใหญ่ผู้ปกป้องบริเตนไว้จากศัตรูทั้งที่เป็นมนุษย์และสิ่งเหนือมนุษย์ บางครั้งก็เป็นผู้วิเศษในตำนานพื้นบ้าน ทั้งมีเรื่องเล่าถึงโลกหลังความตายในตำนานเวลส์ (คือ ''Annwn'') ด้วย<ref name="sims" /><ref name="padel1994">Padel, O. J. (1994) , "The Nature of Arthur", Cambrian Medieval Celtic Studies (27) : 1–31 .</ref> แต่ไม่อาจสรุปได้ว่าผลงานของเจฟฟรีย์ (ซึ่งเขียนเสร็จในปี ค.ศ. 1138) ได้ดัดแปลงมาจากตำนานเก่าแก่ดั้งเดิมเหล่านั้นมากน้อยเพียงใด
19,496

การแก้ไข