ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุกกาบาตเมอร์ชิสัน"

(หน้าใหม่: '''อุกกาบาตมูร์ชิสัน''' ({{lang-en|Murchison meteorite}}) เป็นหนึ่งในอุกกาบาตที่ได...)
 
{{ข้อมูลเพิ่มเติม|นิวคลีโอเบส}}
 
มีการค้นพบสารประกอบพิวรีนและไพริมิดีนที่วัดได้ในอุกกาบาตมูร์ชิสัน [[Isotope-ratio mass spectrometry|อัตราส่วนไอโซโทป]]คาร์บอนสำหรับ[[ยูราซิล]]และ[[แซนทีนของน]]ของ[[Δ13C|δ<sup>13</sup>C]] เท่ากับ +44.5[[ต่อพัน|‰]] และ +37.7[[ต่อพัน|‰]] ตามลำดับ แสดงถึงต้นกำเนิดนอกโลกของสารประกอบเหล่านี้ ตัวอย่างนี้สาธิตให้เห็นว่าสารประกอบอินทรีย์จำนวนมากอาจส่งมาจากเทหวัตถุระบบสุริยะแรกเริ่ม และอาจเป็นกุญแจสำคัญใน[[กำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต|ต้นกำเนิดของชีวิต]]<ref>{{cite journal |title=Extraterrestrial nucleobases in the Murchison meteorite |journal=Earth and Planetary Science Letters |date=20 March 2008 |first=Zita |last=Martins |first2=Oliver |last2=Botta |first3=Marilyn L. |last3=Fogel |first4=Mark A. |last4=Sephton |first5=Daniel P. |last5=Glavin |first6=Jonathan S. |last6=Watson |first7=Jason P. |last7=Dworkin |first8=Alan W. |last8=Schwartz |first9=Pascale |last9=Ehrenfreund |volume=270 |issue=1–2 |pages=130–136 |url=http://astrobiology.gsfc.nasa.gov/analytical/PDF/Martinsetal2008.pdf |accessdate=2008-10-07 |doi=10.1016/j.epsl.2008.03.026 |bibcode=2008E&PSL.270..130M |arxiv=0806.2286 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110810095031/http://astrobiology.gsfc.nasa.gov/analytical/PDF/Martinsetal2008.pdf |archive-date=10 August 2011 |url-status=dead}}</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
4,148

การแก้ไข