ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย"

ย้อนการแก้ไขที่ 8672885 สร้างโดย 2001:44C8:45C2:2191:1:0:FDC5:B2F5 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8672885 สร้างโดย 2001:44C8:45C2:2191:1:0:FDC5:B2F5 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== อาคารสำนักงานใหญ่ ==
ในช่วงระยะเริ่มแรกของการก่อตั้งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ใช้พื้นที่ ชั้น 13 [[อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3]] ซึ่งเป็นสำนั ยยกงานสำนักงานของ[[สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี]]เดิม เป็นสำนักงานชั่วคราว ต่อมาทางองค์การมนฯองค์การฯ มีดำริที่จะสร้างอาคารสำนักงานถาวร ติดกับสโมสรตำรวจ เริ่มทำงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ตั้งแต่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 และเริ่มออกอากาศจากอาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ [[21 พฤษภาคม]] ปีเดียวกัน และ[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555<ref>http://www2.thaipbs.or.th/event/newhome/</ref>
 
อาคารสำนักงานใหญ่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร 4 หลัง ได้แก่
403

การแก้ไข