ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center>'''9'''</center>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นายสุรินทร์ สำลี</b>
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>'1 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน'</b>
|-
|}
1

การแก้ไข