ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

| valign = "top" style="background: yellow; "|<b>28 มกราคม 2558 - 30 กันยายน 2560</b>
|-
|-
|'''9'''
| valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<center>'''9'''</center>
|''' valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>นายสุรินทร์ สำลี'''</b>
|'' valign = "top" style="background: lemonchiffon; "|<b>'1 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน'''</b>
|-
|}
 
 
== อัตลักษณ์ของโรงเรียน ==
ผู้ใช้นิรนาม