ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตร"

เพิ่มขึ้น 2,251 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
แก้ไขบทนำให้เป็นสากลขึ้น เพิ่มอ้างอิง
(แก้ไขบทนำให้เป็นสากลขึ้น เพิ่มอ้างอิง)
{{มุมมองสากล}}
[[ไฟล์:US Patent cover.jpg|thumb|upright=1.2|สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา]]
'''สิทธิบัตร''' ({{lang-en|patent}}) เป็น[[ทรัพย์สินทางปัญญา]]รูปแบบหนึ่งที่ให้คุ้มครองการประดิษฐ์ ที่อาจมีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของสิทธิบัตรมีสิทธิที่จะห้ามผู้อื่นผลิตและจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ จนกว่าสิทธิบัตรจะหมดอายุ ประเทศที่เป็นสมาชิก[[องค์การการค้าโลก]] จะต้องมีกฎหมายสิทธิบัตรตาม[[ความตกลงทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า]] (ความตกลงทริปส์) โดยสิทธิบัตรตามความตกลงนี้ จะต้องมีอายุความคุ้มครองอย่างน้อย 20 ปี ในหลักการกฎหมายแล้ว การประดิษฐ์ที่จะได้รับสิทธิบัตรจะต้องมีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม และไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย<ref>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 27</ref>
'''สิทธิบัตร''' ({{lang-en|patent}}) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น การประดิษฐ์[[รถยนต์]], [[โทรทัศน์]], [[คอมพิวเตอร์]], [[โทรศัพท์]] หรือการออกแบบขวดบรรจุน้ำดื่ม, ขวดบรรจุน้ำอัดลม หรือการออกแบบลวดลายบนจานข้าว, ถ้วยกาแฟ ไม่ให้เหมือนของคนอื่น เป็นต้น
 
สิทธิบัตรมีความใกล้เคียงกับการคุ้มครองอีกประเภทหนึ่ง ที่มักเรียกว่าอนุสิทธิบัตร ({{lang|en|petty patent}}) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ({{lang|en|utility model}}) ซึ่งมีอายุการคุ้มครองสั้นกว่า แต่มีเงื่อนไขการได้รับความคุ้มครองต่ำกว่า<ref>{{cite book |last=Burk |first=Dan L. |date=2017 |title=Oxford Handbook of Intellectual Property Law |chapter=Patents and related rights: A global kaleidoscope |editor1-last= Dreyfuss |editor1-first=Rochelle |editor2-last=Pila |editor2-first=Justine |publisher=Oxford University Press |doi=10.1093/oxfordhb/9780198758457.013.22}}</ref> นอกจากนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิบัตร อาจเรียกว่าสิทธิบัตรในกฎหมายบางประเทศ เช่น [[การคุ้มครองการออกแบบทางอุตสาหกรรม]] ({{lang|en|industrial design}}) เรียกว่า สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทย<ref>พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522</ref> หรือ {{lang|en|design patent}} ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น<ref>{{cite book |last=Beebe |first=Barton |date=2017 |title=Oxford Handbook of Intellectual Property Law |chapter=Design protection |editor1-last= Dreyfuss |editor1-first=Rochelle |editor2-last=Pila |editor2-first=Justine |publisher=Oxford University Press |doi=10.1093/oxfordhb/9780198758457.013.25}}</ref>
 
== ประโยชน์ของสิทธิบัตร ==
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Patents}}
* http://www.ipthailand.org/dip/index.php
* http://www.toryod.com/
* http://www.innovationsme.com/
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ลิขสิทธิ์]]
*โสด
*
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา]]
[[หมวดหมู่:กฎหมายสิทธิบัตร]]
[[หมวดหมู่:การผูกขาด]]
[[หมวดหมู่:Public records]]
5,092

การแก้ไข