ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย"

| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ || [[มหาวิทยาลัยหาดใหญ่]]
|-
| หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์) || [[มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี]]
|-
| คณะศึกษาศาสตร์ || [[วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา]]
ผู้ใช้นิรนาม