ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เกาะในประเทศไทย"

เพิ่มชื่อเกาะในจังหวัดศรีสะเกษ
(เพิ่มชื่อเกาะในจังหวัดศรีสะเกษ)
| group26 = [[จังหวัดลพบุรี|ลพบุรี]]
| list26 = [[วัดมณีชลขัณฑ์|แก้ว]]* • [[เกาะหัวกรี|หัวกรี]]*† • [[พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น)|พระตำหนักทะเลชุบศร]]*†
| group27 = [[จังหวัดสกลนครศรีสะเกษ|สกลนครศรีสะเกษ]]
| list27 = [[เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ|กลางน้ำห้วยน้ำคำ]]
| list27 = [[เกาะดอนสวรรค์ใหญ่|ดอนสวรรค์ใหญ่]]* • [[เกาะดอนสวรรค์น้อย|ดอนสวรรค์น้อย]]*
| group28 = [[จังหวัดสงขลาสกลนคร|สงขลาสกลนคร]]
| list2728 = [[เกาะดอนสวรรค์ใหญ่|ดอนสวรรค์ใหญ่]]* • [[เกาะดอนสวรรค์น้อย|ดอนสวรรค์น้อย]]*
| list28 = [[เกาะหนู (สงขลา)|หนู]] • [[เกาะแมว (สงขลา)|แมว]] • [[เกาะยอ|ยอ]] • [[เกาะตำเหียง|ตำเหียง]] • [[เกาะบรรทม|บรรทม]] • [[เกาะขาม (สงขลา)|ขาม]]
| group29 = [[จังหวัดสตูลสงขลา|สตูลสงขลา]]
| list29 = [[อุทยานแห่งชาติตะรุเตาเกาะหนู (สงขลา)|ตะรูเตาหนู]] • [[เกาะหลีเป๊ะแมว (สงขลา)|หลีเป๊ะแมว]] • [[เกาะราวียอ|ราวียอ]] • [[เกาะอาดังตำเหียง|อาดังตำเหียง]] • [[เกาะเหล็กบรรทม|เหล็กบรรทม]] • [[เกาะเภตราขาม (สงขลา)|เภตรา]] • [[ปรัสมานาขาม]]
| group30 = [[จังหวัดสมุทรปราการสตูล|สมุทรปราการสตูล]]
| list30 = [[อุทยานแห่งชาติตะรุเตา|ตะรูเตา]] • [[เกาะหลีเป๊ะ|หลีเป๊ะ]] • [[เกาะราวี|ราวี]] • [[เกาะอาดัง|อาดัง]] • [[เกาะเหล็ก|เหล็ก]] • [[เกาะเภตรา|เภตรา]] • [[ปรัสมานา]]
| list30 = [[ป้อมผีเสื้อสมุทร]]* • [[บางกะเจ้า]]* • [[วัดพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์]]*†
| group31 = [[จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมุทรปราการ|สุราษฏร์ธานีสมุทรปราการ]]
| list3031 = [[ป้อมผีเสื้อสมุทร]]* • [[บางกะเจ้า]]* • [[วัดพระสมุทรเจดีย์|พระสมุทรเจดีย์]]*†
| list31 = [[เกาะสมุย|สมุย]] • [[เกาะพะงัน|พะงัน]] • [[เกาะเต่า|เต่า]] • [[เกาะนางยวน|นางยวน]] • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง|หมู่เกาะอ่างทอง]] ([[เกาะพะลวย|พะลวย]], [[เกาะวัวตาหลับ|วัวตาหลับ]], [[เกาะแม่เกาะ|แม่เกาะ]], [[เกาะสามเส้า|สามเส้า]], [[เกาะหินดับ|หินดับ]], [[เกาะนายพุด|นายพุด]], [[เกาะไผ่ลวก|ไผ่ลวก]]) • [[เกาะลำพู|ลำพู]]*
| group32 = [[จังหวัดหนองคายสุราษฎร์ธานี|หนองคายสุราษฏร์ธานี]]
| list3132 = [[เกาะสมุย|สมุย]] • [[เกาะพะงัน|พะงัน]] • [[เกาะเต่า|เต่า]] • [[เกาะนางยวน|นางยวน]] • [[อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง|หมู่เกาะอ่างทอง]] ([[เกาะพะลวย|พะลวย]], [[เกาะวัวตาหลับ|วัวตาหลับ]], [[เกาะแม่เกาะ|แม่เกาะ]], [[เกาะสามเส้า|สามเส้า]], [[เกาะหินดับ|หินดับ]], [[เกาะนายพุด|นายพุด]], [[เกาะไผ่ลวก|ไผ่ลวก]]) • [[เกาะลำพู|ลำพู]]*
| list32 = [[เกาะดอนเขียว|ดอนเขียว]]* • [[เกาะดอนเขียวน้อย|ดอนเขียวน้อย]]* • [[เกาะดอนน้อย|ดอนน้อย]]* • [[เกาะดอนหยาด|ดอนหยาด]]*
| group33 = [[จังหวัดอุดรธานีหนองคาย|อุดรธานีหนองคาย]]
| list3233 = [[เกาะดอนเขียว|ดอนเขียว]]* • [[เกาะดอนเขียวน้อย|ดอนเขียวน้อย]]* • [[เกาะดอนน้อย|ดอนน้อย]]* • [[เกาะดอนหยาด|ดอนหยาด]]*
| list33 = [[ป่าคำชะโนด|คำชะโนด]]*
| group34 = [[จังหวัดอุทัยธานีอุดรธานี|อุทัยธานีอุดรธานี]]
| list3334 = [[ป่าคำชะโนด|คำชะโนด]]*
| list34 = [[เกาะเทโพ|เทโพ]]* • [[เกาะคุ้งสำเภา|คุ้งสำเภา]]*
| group35 = [[จังหวัดอุบลราชธานีอุทัยธานี|อุบลราชธานีอุทัยธานี]]
| list35 = [[เกาะดอนส้มโฮงเทโพ|ดอนส้มโฮงเทโพ]]* • [[เกาะดอนคำพวงคุ้งสำเภา|ดอนคำพวง]]* • [[เกาะภูกระแต|ภูกระแตคุ้งสำเภา]]*
| group36 = [[จังหวัดอุบลราชธานี|อุบลราชธานี]]
| list36 = [[เกาะดอนส้มโฮง|ดอนส้มโฮง]]* • [[เกาะดอนคำพวง|ดอนคำพวง]]* • [[เกาะภูกระแต|ภูกระแต]]*
{{nowrap end}}
 
930

การแก้ไข