ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

== การศึกษา ==
{{บทความหลัก|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น}}
จังหวัดขอนแก่น มีสถาบันการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานหลากหลายสิบแห่ง
 
# โรงเรียนประถมศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ซึ่งมีทั้งหมด 5 เขต และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษาอีก 43 แห่ง และสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีก 2 แห่ง
# โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมจาก 23 สังกัด ได้แก่
 
- สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 84 แห่ง
 
- สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 17 แห่ง
 
- สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีก 2 แห่ง
 
 
 
3. สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ในกำกับดูแลของ[[สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ประเทศไทย)|สำนักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา]]
 
4. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยมี [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]] ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่เก่าแก่ และมีความสำคัญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
<br />
73

การแก้ไข