ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังสารวัฏ"

เพิ่มขึ้น 445 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
ให้เข้าใจเรื่องนิพพาน
(ให้เข้าใจเรื่องนิพพาน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''สงสารวัฏ''' หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆ ของสัตว์โลกด้วยอำนาจ[[กิเลส]] [[กรรม]] [[วิบาก]] หมุนวนอยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ยังตัดกิเลส กรรม วิบากไม่ได้ <ref>[[สมเด็จพระญาณสังวร]] (สุวัฑฒนมหาเถระ) ''สัมมาทิฏฐิ'' ตามพระเถราธิบายของ ท่านพระสารีบุตรเถระ</ref> <ref>[[พระธรรมกิตติวงศ์]] (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ [[ราชบัณฑิต]] ''พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด'', [[วัดราชโอรสาราม]] กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548</ref>
 
== อ้างอิงรู้ความจริงของธาตุขันใจก็ปล่อยวางไม่ยึดตัวตนว่าเป๊นเราตัวเราไม่มีเป็นแค่ของสมมุติเข้าสู่นิพพานไม่มีผู้ตายไม่มีเกิดกับสู่สภาวะเดิม[[แนวทางพระนิพพาน|แนวทางป้ฎิบ้ติธรรม]]==
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://web.archive.org/20081002071742/www.geocities.com/toursong1/kam/ch.htm ชีวิตจะยุติการเกิดได้อย่างไร จาก อภิธรรมออนไลน์.]