ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ครอบครัว"

ย้อนการแก้ไขที่ 8669444 สร้างโดย 2402:800:4190:3004:D817:E9F7:343E:EE8B (พูดคุย) Reverting vandalism
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8669444 สร้างโดย 2402:800:4190:3004:D817:E9F7:343E:EE8B (พูดคุย) Reverting vandalism)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ลำดับญาติที่ใช้ในครอบครัว ได้แก่
* '''[[พ่อ]]''' ผู้ให้กำเนิดฝ่ายชาย
* '''[[แม่ชีเทเรซา|แม่]]''' ผู้ให้กำเนิดฝ่ายหญิง
* '''[[ลูกชาย]]''' ลูกที่เป็นเพศชาย
* '''[[ลูกสาว]]''' ลูกที่เป็นเพศหญิง
476

การแก้ไข