ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์"

ต้องใส่อ้างอิง
(ต้องใส่อ้างอิง)
| rowspan = "1" | 2562 || ''[[เพลิงพรางเทียน]]'' || เทียนคำ [อดีต] / กลินท์ รวีรัมภา (ลินท์) [ปัจจุบัน]
|-
 
| rowspan = "3" | || ''ดวงใจในมนตรา'' || พราวพลอย
|-
| ''วาสนารัก'' || ใกล้รุ่ง
|-
| ''เกมปรารถนา'' || มิลิน วีรยะวาณิช
|}