ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| 7 || [[ไฟล์:Flag_of_Buddhism.svg|100px]] || สมเด็จพระสังฆราช (ฮี เจีย) || ហ៊ី ជា<br>ฮี เจีย || ไม่ทราบ || วัดปทุมวดี || ไม่ทราบ-1975<br>ไม่ทราบ-2518 || ไม่ทราบ || 1975<br>2518 || ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ || <small>รักษาการสมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะธรรมยุติกนิกายกัมพูชา<ref name ="ประวัติวัดปทุมวดี" /> ถูกกองทัพเขมรแดงปลงพระชนม์</small>
|-
| 8 || [[ไฟล์:បួរ គ្រី.jpg|100px]] || [[สมเด็จพระอภิสิริสุคนธามหาสังฆราชาธิบดี (บัวร์ กรี จนฺทคิริโก)]] || បួរ គ្រី<br>บัวร์ กรี || ចន្ទតិរិកោ<br>จนฺทคิริโก || วัดปทุมวดี || 1940-ปัจจุบัน<br>2483-ปัจจุบัน || 79 || 1991-ปัจจุบัน<br>2534-ปัจจุบัน || 28 || <small>ดำรงสมณศักดิ์เป็น "สมเด็จพระสุคนธาธิบดี" จนถึง พ.ศ. 2550 จึงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระมหาสังฆราชในคณะธรรมยุติกนิกาย</small>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม