ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา ==
* [[เหรียญบรมราชาภิเษก]] รัชกาลที่ 6
* {{ร.จ.ม.|}}
* [[เหรียญจักรมาลา]]
* {{บ.ช.|}}
* [[เหรียญเฉลิมพระนคร 150 ปี]]
ผู้ใช้นิรนาม