ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
|วันบวช = 26 มิถุนายน พ.ศ. 2498
|วันตาย =
|พรรษา = 5465
|อายุ =85
|วัด = [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]]
|จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
ผู้ใช้นิรนาม