ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8666592 สร้างโดย 1.10.252.236 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{infobox royalty
| image = พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์.jpg
| name = พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์<br > กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
| title = พระองค์เจ้าชั้นเอก
| birth_date = 5 สิงหาคม พ.ศ. 2399
}}
 
'''พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์''' มีพระนามเดิมว่า '''พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์''' เป็นพระราชโอรสใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ที่ประสูติแต่[[เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4|เจ้าจอมมารดาแพ พระสนมเอก]] เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2399
 
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ เป็นพระเจ้าน้องยาเธอที่มีบทบาทในงานวรรณกรรมในช่วงต้นรัชกาล[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์[[ดรุโณวาท]] ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เผยแพร่แก่ประชาชน และดำเนินการโดยคนไทย เริ่มออกฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2417 ชื่อหนังสือมีความหมายว่า "โอวาทหรือคำสอนของคนหนุ่ม" มีทั้งสารคดีและบันเทิงคดี มีสาระทันสมัย แสดงความสามารถและสติปัญญาของคนหนุ่มรุ่นใหม่ในยุคนั้น
 
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันตโสภาคย์เกษมสันต์โสภาคย์ รับราชการในโรงพิมพ์และการเสื้อหมวก เป็นพนักงานจารึกอักษรในแผ่นศิลาประดับ[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2467 สิริพระชันษาได้ 67 ปี มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2468/D/1324.PDF พระราชทานเพลิงพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ณ พระเมรุท้องสนามหลวง พ.ศ. ๒๔๖๘]เล่ม 42, ตอน ๐ ง, 2 สิงหาคม พ.ศ. 2468, หน้า 1324</ref>
 
== พระโอรสและธิดา ==
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ทรงเป็นต้นราชสกุลเกษมสันต์ เสกสมรสกับ'''หม่อมเจ้าหญิงแฉ่ง นิลรัตน์''' พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา]] โดยนอกจากนี้ยังทรงมีหม่อมอีก 14 ท่าน ได้แก่
# '''หม่อมหลวงแย้ม''' (ราชสกุลเดิม: อสุนี)
# '''หม่อมสุทธิ'''
ผู้ใช้นิรนาม