ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วันเด็กแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''วันเด็กแห่งชาติ''' ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดย[[นายกรัฐมนตรีไทย]] เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2508 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2509 ในปี พ.ศ. 25622563 [[พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 25622563 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 25622563 ความโดยมีใจความว่า
"ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของ
 
ความดีความเจริญทุกอย่าง เด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรม ให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญ ให้แก่ตนและแก่ส่วนรวม"
"เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้
และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย
เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ
และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า"
 
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 1618 ธันวาคม พุทธศักราช 25612562
 
== การจัดงานวันเด็ก ==
966

การแก้ไข