ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิมโนดีกอร์ซอว์"

 
กือราเซาอันยิ่งใหญ่
กือราเซา ดินแดนเกาเล็กๆ
โขดหินบนอยู่ตามท้องทะเล</poem>
|-
|colspan="5" bgcolor="#FF883E"|<span style="color:Gold">'''{{center|บทที่ 2}}</span>
so we can triumph.</poem>
|<poem>
พวกเราทำหน้าที่เป็นขอให้มีมิตรของเรา
หมู่เกาะด้วยความมั่งคั่ง
เพื่อความรุ่งเรืองบนหมู่เกาะของเรา
พวกเรารวมพลัง สามัคคีร่วมกัน
ให้ได้ชัยชนะเพื่อพวกเรา
แสดงให้เห็นถึงปิตุภูมิของเรา
ด้วยเกียรติและความภัคดี
เช่นเดียวกับธงธงชาติของเรา
ความปรองดองด้วยประเทศของเรา
</poem>
พวกเราสรรเสริญ ผู้ให้กำเนิดของเรา
ตลอดกาล และตลอดไป
เพราะเขาทำให้เราน่ายกย่องมีเกียรติ
เป็นลูกหลานของกือราเซา
</poem>
3,772

การแก้ไข