ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิมโนดีกอร์ซอว์"

(→‎บทร้อง: แปลภาษาไทย)
a boulder in the sea!</poem>
|<poem>
พวเราจงเปล่งสียงแบะและขับขานสดุดี
กือราเซาอันยิ่งใหญ่
กือราเซา ดินแดนเกาเล็กๆ
โขดหินศิลาบนท้องทะเล</poem>
|-
|colspan="5" bgcolor="#FF883E"|<span style="color:Gold">'''{{center|บทที่ 2}}</span>
3,786

การแก้ไข