ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระอิสริยยศ = พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 3
| พระราชบิดา = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| พระมารดา = [[เจ้าจอมมารดาเขียว ในรัชกาลที่ 3|เจ้าจอมมารดาเขียว]]
| พระราชสวามี =
| พระสวามี =
ผู้ใช้นิรนาม