ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== พระประวัติ ==
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย พระราชโอรสองค์ที่ 90 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และพระองค์ที่ 8 ใน [[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] ประสูติเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 ณ พระตำหนักมรกฎสุทธิ์ [[เกาะสีชัง]] [[จังหวัดชลบุรี]] โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามเขตพระราชฐานว่า "[[พระจุฑาธุชราชฐาน]]" ตามพระนาม "สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก" ซึ่งประสูติ ณ ที่แห่งนั้น <ref>[http://www.cu-cultural.chula.ac.th/image/menu/off_jt.html พระประวัติเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก]</ref> เมื่อทรงพระเยาว์ทรงพระนามว่า "ทูลกระหม่อมติ๋ว" พระองค์มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า ''สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก สยามาธิปกปรมินทร จุฬาลงกรณราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ ไทวปายนุตมศักดิ์ อดุลยลักษณวิลาส มหามกุฎราชพงศานุพัทธ วิวัฒนผลพรพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร''
 
วันที่ 18 มกราคม ร.ศ. 123 (นับแบบปัจจุบันตรงกับ พ.ศ. 2448) ได้รับสถาปนาเป็น''สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก สยามาธิปกปรมินทร จุฬาลงกรณ์ราชวโรรส อดิศัยยศอุภัยชาติพิสุทธิ์ ไทวปายณุตตมศักดิ์ วิบูลยลักษณวิลาศ มหามกุฎราชพงษานุพัทธ์ วิวรรฒผลพรพิสิษฐ มหิศรราชกุมาร กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย''<ref name=":0">{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=21|issue=44|pages=801-802|title=พระบรมราชโองการ ประกาศ เฉลิมพระนาม|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2447/044/801.PDF|date=29 มกราคม ร.ศ. 123| accessdate = 26 กันยายน พ.ศ. 2561|language=ไทย}}</ref>
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชยทรงเดินทางไปศึกษาต่อที่[[ประเทศอังกฤษ]] พร้อมกับ[[สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา|เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ]]และ[[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก|เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช]] เมื่อ พ.ศ. 2448 ทรงศึกษาใน Magdalene College [[มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์]] กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2461/D/1480.PDF แจ้งความกระทรวงธรรมการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย เสด็จเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], เล่ม ๓๕, ตอน ๐ง, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๑๔๘๐</ref> ทรงสอนวิชาภาษาอังกฤษที่[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|คณะรัฐฏประศาสนศาสตร์]] เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2461 และทรงเป็นผู้บัญชาการ[[โรงเรียนเพาะช่าง]] เมื่อ พ.ศ. 2461
}}
</ref>
# '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา|พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธสิริโสภา]]''' (16 ธันวาคม พ.ศ. 2464 — 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541) เสกสมรสกับ[[หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร]] มีธิดาสองคนคือ หม่อมราชวงศ์สุนิดา กิติยากร และหม่อมราชวงศ์เสาวนิต กิติยากร
# '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช]]''' (19 สิงหาคม พ.ศ. 2465 — 15 กันยายน พ.ศ. 2533) เสกสมรสกับแพมาลา สมี, [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]], [[เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่]] และ[[ศรีไศล สุชาตวุฒิ]] มีบุตรและธิดาจากการสมรสครั้งแรกคือ [[หม่อมราชวงศ์ดิลก จุฑาธุช]] และหม่อมราชวงศ์ดารา จุฑาธุช
##หม่อมราชวงศ์สุนิดา กิติยากร
##หม่อมราชวงศ์เสาวนิต กิติยากร
# '''[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช]]''' (19 สิงหาคม พ.ศ. 2465 — 15 กันยายน พ.ศ. 2533) เสกสมรสกับแพมาลา สมี, [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]], [[เจ้ากอแก้วประกายกาวิล ณ เชียงใหม่]] และ[[ศรีไศล สุชาตวุฒิ]] มีบุตรและธิดาจากการสมรสครั้งแรกคือ
##[[หม่อมราชวงศ์ดิลก จุฑาธุช]] สมรสกับ เจน บิชอฟ จุฑาธุช ณ อยุธยา และ จุฬาลักษณา วรานนท์ จุฑาธุช ณ อยุธยา มีบุตรและธิดาจากการสมรสครั้งแรกคือ
###หม่อมหลวงดิลก นิโคลัส จุฑาธุช
###หม่อมหลวงแคทอรีน จุฑาธุช
##หม่อมราชวงศ์ดารา จุฑาธุช
 
ด้วยความที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช มีหม่อมมารดาเป็นนางละครมาก่อนจึงทำให้[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ข้ามพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชจากการสืบราชบัลลังก์ ด้วยทรงมองว่ามีมารดาเป็นสตรีที่ไร้สกุลรุนชาติ ดังปรากฏในพระบรมราชโองการตอนหนึ่ง ความว่า "…ให้ข้ามหม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราไชยนั้นเสียเถิด เพราะหม่อมเจ้าวรานนท์ธวัชมีแม่ที่ไม่มีชาติสกุล เกรงว่าจะไม่เป็นที่เคารพแห่งพระบรมวงศานุวงศ์…"<ref>{{cite web |url=http://www.pridi-phoonsuk.org/pridi-and-the-death-of-king-ananda/|title=ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านปรีดีฯ และกรณีสวรรคต|author=สุพจน์ ด่านตระกูล|date=|work= |publisher=ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์|accessdate=13 พฤษภาคม 2557}}</ref> ด้วยเหตุนี้พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัชผู้เป็นทายาทในสายเสาวภาจึงมิได้สืบราชสมบัติ เช่นเดียวกับ[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์]] ที่มีหม่อมมารดาเป็นนางต่างด้าว<ref>{{cite web |url=http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=12&s_id=5&d_id=8|title=ปรีดี พนมยงค์ กับสถาบันกษัตริย์และกรณีสวรรคต|author=สุพจน์ ด่านตระกูล|date=|work= |publisher=สถาบันปรีดี พนมยงค์|accessdate=13 พฤษภาคม 2557}}</ref>
42,121

การแก้ไข