ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2563"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| map_size = 350px
| map = {{2020 United States presidential election imagemap}}
| map_caption = แผนที่เลือกตั้งของการเลือกต้้งปีเลือกตั้งปี 2563 โดยยึดประชากรจาก[[สำมะโนสหรัฐ ค.ศ. 2010|สำมะโนปี 2553]]
| title = ประธานาธิบดี
| before_election = [[ดอนัลด์ ทรัมป์]]
3,203

การแก้ไข