ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเขตของกรุงเทพมหานคร"

{| class="wikitable sortable collapsible collapsed"; style="line-height:125%; font-size:90%";
|-
! colspan="3839"| รายชื่อเขตในกรุงเทพมหานครเรียงตามจำนวนประชากร <small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]] <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติจำนวนประชากรและบ้าน จำแนกตามภาค จังหวัด อำเภอและตำบล ปี2528-2543''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.htm http://www.dpt.go.th/ITCitdb/popu_stat/popu_menu.htm]. สืบค้น 29 ธันวาคม 2559. </ref> <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''รายงานสถิติจำนวนประชากร และบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2536-2554''' [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/xstat/p5410_01.html http://stat.dopa.go.th/xstat/p5510_01.html] . สืบค้น 15 ตุลาคม 2554.</ref> <ref>สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. '''สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ''' [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php] . สืบค้น 5 เมษายน 2557.</ref>
|-
! อันดับ<br />(ปีล่าสุด) || เขต || [[พ.ศ. 2528]] || [[พ.ศ. 2529]] || [[พ.ศ. 2530]] || [[พ.ศ. 2531]] || [[พ.ศ. 2532]] || [[พ.ศ. 2533]] || [[พ.ศ. 2534]] || [[พ.ศ. 2535]] || [[พ.ศ. 2536]] || [[พ.ศ. 2537]] || [[พ.ศ. 2538]] || [[พ.ศ. 2539]] || [[พ.ศ. 2540]] || [[พ.ศ. 2541]] || [[พ.ศ. 2542]] || [[พ.ศ. 2543]] || [[พ.ศ. 2544]] || [[พ.ศ. 2545]] || [[พ.ศ. 2546]] || [[พ.ศ. 2547]] || [[พ.ศ. 2548]] || [[พ.ศ. 2549]] || [[พ.ศ. 2550]] || [[พ.ศ. 2551]] || [[พ.ศ. 2552]] ||[[พ.ศ. 2553]] || [[พ.ศ. 2554]] || [[พ.ศ. 2555]] || [[พ.ศ. 2556]] || [[พ.ศ. 2557]] || [[พ.ศ. 2558]] || [[พ.ศ. 2559]] || [[พ.ศ. 2560]] || [[พ.ศ. 2561]] || พ.ศ. 2562 || เขต || อันดับ
|-
|align=center |1|| [[เขตสายไหม]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |131,179 || style="background-color:#cfc;" align="right"|136,103 || style="background-color:#cfc;" align="right"|141,713 || style="background-color:#cfc;" align="right"|145,892 || style="background-color:#cfc;" align="right"|150,906 || style="background-color:#cfc;" align="right"|155,252 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160,170 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160,749 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,491 || style="background-color:#cfc;" align="right"|169,109 || style="background-color:#cfc;" align="right"|173,076 || style="background-color:#cfc;" align="right"|176,376 || style="background-color:#cfc;" align="right"|178,637 || style="background-color:#cfc;" align="right"|183,333 || style="background-color:#cfc;" align="right"|185,987 || style="background-color:#cfc;" align="right"|188,163 || style="background-color:#cfc;" align="right"|191,536 || style="background-color:#cfc;" align="right"|194,511 || style="background-color:#cfc;" align="right"|197,715 || style="background-color:#cfc;" align="right"|200,374 || style="background-color:#cfc;" align="right"|202,590 || style="background-color:#cfc;" align="right"|204,532 || style="background-color:#cfc;" align="right"|206,278 || [[เขตสายไหม]] || align=center |1
|-
|align=center |2 || [[เขตคลองสามวา]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |73,640 || style="background-color:#cfc;" align="right"|82,445 || style="background-color:#cfc;" align="right"|88,957 || style="background-color:#cfc;" align="right"|95,481 || style="background-color:#cfc;" align="right"|102,601 || style="background-color:#cfc;" align="right"|109,156 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,060 || style="background-color:#cfc;" align="right"|124,476 || style="background-color:#cfc;" align="right"|132,172 || style="background-color:#cfc;" align="right"|138,962 || style="background-color:#cfc;" align="right"|144,413 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,776 || style="background-color:#cfc;" align="right"|154,766 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160,480 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,352 || style="background-color:#cfc;" align="right"|169,729 || style="background-color:#cfc;" align="right"|174,197 || style="background-color:#cfc;" align="right"|178,958 || style="background-color:#cfc;" align="right"|184,306 || style="background-color:#cfc;" align="right"|189,507 || style="background-color:#cfc;" align="right"|193,930 || style="background-color:#cfc;" align="right"|198,019 || style="background-color:#cfc;" align="right"|202,094 || [[เขตคลองสามวา]] || align=center |2
|-
|align=center |3 || [[เขตบางแค]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |133,899 || align=right|135,682 || align=right|169,615 || style="background-color:#cfc;" align="right"|172,026 || style="background-color:#cfc;" align="right"|174,466 || style="background-color:#cfc;" align="right"|177,003 || style="background-color:#cfc;" align="right"|180,136 || style="background-color:#cfc;" align="right"|183,809 || style="background-color:#cfc;" align="right"|186,744 || style="background-color:#cfc;" align="right"|189,257 || style="background-color:#cfc;" align="right"|191,521 || style="background-color:#cfc;" align="right"|192,597 || style="background-color:#cfc;" align="right"|193,449 || style="background-color:#cfc;" align="right"|193,478 || style="background-color:#f96;" align="right"|193,190 || style="background-color:#f96;" align="right"|192,276 || style="background-color:#f96;" align="right"|191,781 || style="background-color:#cfc;" align="right"|192,119 || style="background-color:#f96;" align="right"|191,966 || style="background-color:#cfc;" align="right"|192,281 || style="background-color:#cfc;" align="right"|192,413 || style="background-color:#cfc;" align="right"|193,002 || style="background-color:#cfc;" align="right"|193,315 || style="background-color:#cfc;" align="right"|193,491 || [[เขตบางแค]] || align=center |3
|-
|align=center |4 || [[เขตบางเขน]] || align=right | 520,861 || align=right |548,078 || align=right |581,508 || align=right |606,201 || align=right |209,429 || align=right |208,567 || align=right |221,274 || align=right |235,100 || align=right |241,611 || align=right |251,199 || align=right |256,759 || align=right |263,401 || align=right |162,765 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,357 || style="background-color:#cfc;" align="right"|168,060 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170,089 || style="background-color:#cfc;" align="right"|173,558 || style="background-color:#cfc;" align="right"|175,190 || style="background-color:#cfc;" align="right"|178,864 || style="background-color:#f96;" align="right"|177,062 || style="background-color:#cfc;" align="right"|178,986 || style="background-color:#cfc;" align="right"|181,390 || style="background-color:#cfc;" align="right"|182,335 || style="background-color:#cfc;" align="right"|183,836 || style="background-color:#cfc;" align="right"|185,901 || style="background-color:#cfc;" align="right"|188,164 || style="background-color:#cfc;" align="right"|188,252 || style="background-color:#cfc;" align="right"|189,737 || style="background-color:#cfc;" align="right"|190,544 || style="background-color:#cfc;" align="right"|190,659 || style="background-color:#f96;" align="right"|190,483 || style="background-color:#cfc;" align="right"|190,828 || style="background-color:#f96;" align="right"|190,681 || style="background-color:#cfc;" align="right"|191,323 || style="background-color:#f96;" align="right"|189,000 || [[เขตบางเขน]] || align=center |4
|-
|align=center |5 || [[เขตบางขุนเทียน]] || align=right |254,597 || align=right |265,453 || align=right |286,165 || align=right |300,858 || align=right |129,490 || align=right |124,346 || align=right | 130,546 || align=right |126,932 || align=right |133,500 || align=right |139,096 || align=right |147,646 || align=right |156,437 || align=right |164,570 || align=right |101,728 || style="background-color:#cfc;" align="right"|105,616 || style="background-color:#cfc;" align="right"|109,723 || style="background-color:#cfc;" align="right"|113,865 || style="background-color:#cfc;" align="right"|118,611 || style="background-color:#cfc;" align="right"|123,525 || style="background-color:#cfc;" align="right"|127,697 || style="background-color:#cfc;" align="right"|132,313 || style="background-color:#cfc;" align="right"|137,934 || style="background-color:#cfc;" align="right"|141,698 || style="background-color:#cfc;" align="right"|145,294 || style="background-color:#cfc;" align="right"|150,492 || style="background-color:#cfc;" align="right"|155,821 || style="background-color:#cfc;" align="right"|161,642 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,693 || style="background-color:#cfc;" align="right"|169,614 || style="background-color:#cfc;" align="right"|173,144 || style="background-color:#cfc;" align="right"|176,724 || style="background-color:#cfc;" align="right"|179,768 || style="background-color:#cfc;" align="right"|182,235 || style="background-color:#cfc;" align="right"|183,878 || style="background-color:#cfc;" align="right"|185,824 || [[เขตบางขุนเทียน]] || align=center |5
|-
|align=center |6 || [[เขตประเวศ]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |203,312 || align=right |200,826 || align=right |205,906 || align=right |205,127 || align=right |114,886 || align=right |118,599 || align=right |121,080 || align=right |125,700 || align=right |112,259 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,697 || style="background-color:#cfc;" align="right"|118,330 || style="background-color:#cfc;" align="right"|121,459 || style="background-color:#cfc;" align="right"|125,836 || style="background-color:#cfc;" align="right"|130,383 || style="background-color:#cfc;" align="right"|135,549 || style="background-color:#cfc;" align="right"|139,009 || style="background-color:#cfc;" align="right"|142,633 || style="background-color:#cfc;" align="right"|146,401 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,883 || style="background-color:#cfc;" align="right"|152,669 || style="background-color:#cfc;" align="right"|155,077 || style="background-color:#cfc;" align="right"|156,567 || style="background-color:#cfc;" align="right"|158,457 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160,816 || style="background-color:#cfc;" align="right"|163,485 || style="background-color:#cfc;" align="right"|166,364 || style="background-color:#cfc;" align="right"|169,212 || style="background-color:#cfc;" align="right"|172,761 || style="background-color:#cfc;" align="right"|175,656 || style="background-color:#cfc;" align="right"|178,290 || style="background-color:#cfc;" align="right"|180,769 || [[เขตประเวศ]] || align=center |6
|-
|align=center |7 || [[เขตลาดกระบัง]] || align=right |56,023 || style="background-color:#cfc;" align="right"|59,070 || style="background-color:#cfc;" align="right"|63,875 || style="background-color:#cfc;" align="right"|65,311 || style="background-color:#cfc;" align="right"|66,684 || style="background-color:#f96;" align="right"|65,685 || style="background-color:#cfc;" align="right"|68,926 || style="background-color:#cfc;" align="right"|76,605 || style="background-color:#cfc;" align="right"|81,432 || style="background-color:#cfc;" align="right"|85,123 || style="background-color:#cfc;" align="right"|89,145 || style="background-color:#cfc;" align="right"|95,634 || style="background-color:#cfc;" align="right"|102,562 || style="background-color:#cfc;" align="right"|108,017 || style="background-color:#cfc;" align="right"|112,967 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,844 || style="background-color:#cfc;" align="right"|121,739 || style="background-color:#cfc;" align="right"|126,792 || style="background-color:#cfc;" align="right"|132,027 || style="background-color:#cfc;" align="right"|134,834 || style="background-color:#cfc;" align="right"|138,327 || style="background-color:#cfc;" align="right"|142,460 || style="background-color:#cfc;" align="right"|144,800 || style="background-color:#cfc;" align="right"|147,482 || style="background-color:#cfc;" align="right"|151,978 || style="background-color:#cfc;" align="right"|157,477 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160,850 || style="background-color:#cfc;" align="right"|163,317 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,724 || style="background-color:#cfc;" align="right"|168,309 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170,070 || style="background-color:#cfc;" align="right"|171,933 || style="background-color:#cfc;" align="right"|173,987 || style="background-color:#cfc;" align="right"|175,662 || style="background-color:#cfc;" align="right"|177,769 || [[เขตลาดกระบัง]] || align=center |7
|-
|align=center |8 || [[เขตหนองจอก]] || align=right |56,863 || style="background-color:#cfc;" align="right"|57,704 || style="background-color:#cfc;" align="right"|60,142 || style="background-color:#cfc;" align="right"|61,417 || style="background-color:#cfc;" align="right"|62,272 || style="background-color:#f96;" align="right"|60,821 || style="background-color:#cfc;" align="right"|61,682 || style="background-color:#cfc;" align="right"|64,139 || style="background-color:#cfc;" align="right"|65,668 || style="background-color:#cfc;" align="right"|68,391 || style="background-color:#cfc;" align="right"|70,801 || style="background-color:#cfc;" align="right"|75,198 || style="background-color:#cfc;" align="right"|79,585 || style="background-color:#cfc;" align="right"|84,481 || style="background-color:#cfc;" align="right"|88,095 || style="background-color:#cfc;" align="right"|92,180 || style="background-color:#cfc;" align="right"|97,381 || style="background-color:#cfc;" align="right"|102,564 || style="background-color:#cfc;" align="right"|109,789 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,385 || style="background-color:#cfc;" align="right"|126,126 || style="background-color:#cfc;" align="right"|133,415 || style="background-color:#cfc;" align="right"|138,667 || style="background-color:#cfc;" align="right"|143,675 || style="background-color:#cfc;" align="right"|147,668 || style="background-color:#cfc;" align="right"|151,292 || style="background-color:#cfc;" align="right"|154,371 || style="background-color:#cfc;" align="right"|157,224 || style="background-color:#cfc;" align="right"|159,962 || style="background-color:#cfc;" align="right"|162,598 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,281 || style="background-color:#cfc;" align="right"|167,844 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170,643 || style="background-color:#cfc;" align="right"|172,990 || style="background-color:#cfc;" align="right"|176,022 || [[เขตหนองจอก]] || align=center |8
|-
|align=center |9 || [[เขตดอนเมือง]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |215,825 || align=right |226,813 || align=right |235,155 || align=right |218,437 || align=right |227,802 || align=right |233,390 || align=right |236,143 || align=right |247,111 || align=right |136,636 || style="background-color:#cfc;" align="right"|140,562 || style="background-color:#cfc;" align="right"|143,737 || style="background-color:#cfc;" align="right"|146,525 || style="background-color:#cfc;" align="right"|150,914 || style="background-color:#cfc;" align="right"|154,832 || style="background-color:#cfc;" align="right"|157,643 || style="background-color:#cfc;" align="right"|157,989 || style="background-color:#cfc;" align="right"|159,506 || style="background-color:#cfc;" align="right"|161,600 || style="background-color:#cfc;" align="right"|163,080 || style="background-color:#cfc;" align="right"|164,570 || style="background-color:#cfc;" align="right"|165,433 || style="background-color:#cfc;" align="right"|166,354 || style="background-color:#f96;" align="right"|166,210 || style="background-color:#cfc;" align="right"|166,635 || style="background-color:#cfc;" align="right"|167,827 || style="background-color:#cfc;" align="right"|168,197 || style="background-color:#cfc;" align="right"|168,278 || style="background-color:#cfc;" align="right"|168,896 || style="background-color:#cfc;" align="right"|168,973 || style="background-color:#cfc;" align="right"|169,259 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170,021 || [[เขตดอนเมือง]] || align=center |9
|-
|align=center |10 || [[เขตหนองแขมจตุจักร]] || align=right |57,303- || align=right |60,426- || align=right |65,822- || align=right |70,491- || align=right |77201,618185 || style="background-color:#cfc;" align="right "|80205,834324 || style="background-color:#cfc;" align="right "|86207,439239 || style="background-color:#f96;" align="right"|183,637 || style="background-color:#f96;" align="right"|179,632972 || style="background-color:#f96;" align="right"|103177,521267 || style="background-color:#f96;" align="right "|110173,483677 || style="background-color:#f96;" align="right "|116172,891115 || style="background-color:#f96;" align="right "|125171,531326 || style="background-color:#f96;" align="right "|133170,590901 || style="background-color:#f96;" align="right "|106170,202408 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|109169,320943 || style="background-color:#cfc;" align="right"|112170,579717 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115171,560868 || style="background-color:#cfc;" align="right"|119176,380501 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|123169,045983 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|125169,545113 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|128167,493837 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|131166,344581 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|135165,554438 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|139164,585610 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|142162,772838 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|145161,361409 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|148160,298853 || style="background-color:#cfc;" align="right"|150160,285948 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|151160,877366 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|153159,175514 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|154158,389130 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|155156,229684 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|155,722923 || style="background-color:#cfc;" align="right"|156,267605 || [[เขตหนองแขมจตุจักร]] || align=center |10
|-
|align=center |11 || [[เขตจตุจักรหนองแขม]] || align=right |-57,303 || align=right |-60,426 || align=right |-65,822 || align=right |-70,491 || align=right |20177,185618 || style="background-color:#cfc;" align="right" |20580,324834 || style="background-color:#cfc;" align="right" |20786,239439 || stylealign="background-color:#fright |96;",632 || align="right"|183103,637521 || style="background-color:#f96;" align="right" |179110,972483 || style="background-color:#f96;" align="right" |177116,267891 || style="background-color:#f96;" align="right" |173125,677531 || style="background-color:#f96;" align="right" |172133,115590 || style="background-color:#f96;" align="right" |171106,326202 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|170109,901320 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|170112,408579 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|169115,943560 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170119,717380 || style="background-color:#cfc;" align="right"|171123,868045 || style="background-color:#cfc;" align="right"|176125,501545 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|169128,983493 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|169131,113344 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|167135,837554 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|166139,581585 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|165142,438772 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|164145,610361 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|162148,838298 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|161150,409285 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|160151,853877 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160153,948175 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|160154,366389 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|159155,514229 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|158155,130722 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|156,684267 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|155156,923354 || [[เขตจตุจักรหนองแขม]] || align=center |11
|-
|align=center |12 || [[เขตจอมทอง]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |189,383 || style="background-color:#f96;" align="right"|171,043 || style="background-color:#cfc;" align="right"|174,976 || style="background-color:#f96;" align="right"|166,380 || style="background-color:#cfc;" align="right"|167,762 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170,079 || style="background-color:#f96;" align="right"|169,382 || style="background-color:#cfc;" align="right"|170,194 || style="background-color:#f96;" align="right"|169,360 || style="background-color:#cfc;" align="right"|176,309 || style="background-color:#f96;" align="right"|174,611 || style="background-color:#f96;" align="right"|172,863 || style="background-color:#cfc;" align="right"|173,184 || style="background-color:#f96;" align="right"|172,815 || style="background-color:#cfc;" align="right"|173,133 || style="background-color:#f96;" align="right"|167,794 || style="background-color:#f96;" align="right"|167,175 || style="background-color:#f96;" align="right"|166,377 || style="background-color:#f96;" align="right"|165,070 || style="background-color:#f96;" align="right"|163,846 || style="background-color:#f96;" align="right"|162,151 || style="background-color:#f96;" align="right"|160,451 || style="background-color:#f96;" align="right"|158,646 || style="background-color:#f96;" align="right"|157,970 || style="background-color:#f96;" align="right"|157,156 || style="background-color:#f96;" align="right"|156,030 || style="background-color:#f96;" align="right"|155,048 || style="background-color:#f96;" align="right"|153,668 || style="background-color:#f96;" align="right"|152,315 || style="background-color:#f96;" align="right"|151,174 || style="background-color:#f96;" align="right"|150,108 || [[เขตจอมทอง]] || align=center |12
|-
|align=center |13 || [[เขตบางกะปิ]] || align=right |386,005 || align=right |409,785 || align=right |442,420 || align=right |478,748 || align=right |225,443 || align=right |231,707 || align=right |235,494 || align=right |232,506 || align=right |233,392 || align=right |234,597 || align=right |234,598 || align=right |236,294 || align=right |139,870 || align=right |141,308 || align=right |142,347 || align=right |143,046 || align=right |144,896 || align=right |147,434 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,747 || style="background-color:#f96;" align="right"|147,694 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,093 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,860 || style="background-color:#cfc;" align="right"|150,139 || style="background-color:#cfc;" align="right"|150,286 || style="background-color:#f96;" align="right"|150,166 || style="background-color:#f96;" align="right"|149,606 || style="background-color:#f96;" align="right"|148,645 || style="background-color:#f96;" align="right"|148,491 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,056 || style="background-color:#f96;" align="right"|148,964 || style="background-color:#cfc;" align="right"|149,102 || style="background-color:#f96;" align="right"|148,392 || style="background-color:#f96;" align="right"|147,800 || style="background-color:#f96;" align="right"|146,841 || style="background-color:#f96;" align="right"|146,108 || [[เขตบางกะปิ]] || align=center |13
|-
|align=center |14 || [[เขตบึงกุ่มมีนบุรี]] || align=right |-70,289 || align=right |-74,052 || align=right |-81,110 || align=right |-86,558 || align=right |16292,037741 || align=right |17894,143232 || align=right |188100,789618 || align=right |204109,662508 || align=right |214116,479250 || align=right |214124,811273 || align=right |226132,652957 || align=right |235148,012600 || align=right |13489,573184 || style="background-color:#cfc;" align="right"|13592,851480 || style="background-color:#cfc;" align="right"|13698,617303 || style="background-color:#cfc;" align="right"|137102,184375 || style="background-color:#cfc;" align="right"|139105,424877 || style="background-color:#cfc;" align="right"|141109,017241 || style="background-color:#cfc;" align="right"|141112,465734 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|138115,340212 || style="background-color:#cfc;" align="right"|138118,501019 || style="background-color:#cfc;" align="right"|140122,580825 || style="background-color:#cfc;" align="right"|145127,172727 || style="background-color:#cfc;" align="right"|147134,466035 || style="background-color:#f96;" align="right"|133,149 || style="background-color:#cfc;" align="right"|147135,712032 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|147136,030236 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|146137,197295 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|145138,795661 || style="background-color:#cfc;" align="right"|145139,822771 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|145140,514702 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|144141,661214 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|144141,449750 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|143142,835311 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|142,990586 || [[เขตบึงกุ่มมีนบุรี]] || align=center |14
|-
|align=center |15 || [[เขตมีนบุรีบึงกุ่ม]] || align=right |70,289- || align=right |74,052- || align=right |81,110- || align=right |86,558- || align=right |92162,741037 || align=right |94178,232143 || align=right |100188,618789 || align=right |109204,508662 || align=right |116214,250479 || align=right |124214,273811 || align=right |132226,957652 || align=right |148235,600012 || align=right |89134,184573 || style="background-color:#cfc;" align="right"|92135,480851 || style="background-color:#cfc;" align="right"|98136,303617 || style="background-color:#cfc;" align="right"|102137,375184 || style="background-color:#cfc;" align="right"|105139,877424 || style="background-color:#cfc;" align="right"|109141,241017 || style="background-color:#cfc;" align="right"|112141,734465 || style="background-color:#f96;" align="right"|138,340 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115138,212501 || style="background-color:#cfc;" align="right"|118140,019580 || style="background-color:#cfc;" align="right"|122145,825172 || style="background-color:#cfc;" align="right"|127147,727466 || style="background-color:#cfc;" align="right"|134147,035712 || style="background-color:#f96;" align="right"|133147,149030 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|135146,032197 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|136145,236795 || style="background-color:#cfc;" align="right"|137145,295822 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|138145,661514 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|139144,771661 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|140144,702449 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|141143,214835 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|141142,750990 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|142,311237 || [[เขตมีนบุรีบึงกุ่ม]] || align=center |15
|-
|align=center |16 || [[เขตภาษีเจริญบางซื่อ]] || align=right |219,606- || align=right |228,202- || align=right |236,572- || align=right |243,195- || align=right |257304,120103 || style="background-color:#f96;" align="right "|255189,345246 || style="background-color:#cfc;" align="right "|261189,432873 || style="background-color:#f96;" align="right "|260176,595540 || style="background-color:#f96;" align="right "|268175,020305 || style="background-color:#f96;" align="right "|273172,109427 || style="background-color:#f96;" align="right "|274169,552148 || style="background-color:#f96;" align="right "|144167,114045 || style="background-color:#f96;" align="right"|143165,113644 || style="background-color:#f96;" align="right"|142163,694245 || style="background-color:#f96;" align="right"|142161,174393 || style="background-color:#f96;" align="right"|141160,063755 || style="background-color:#f96;" align="right"|140159,293466 || style="background-color:#f96;" align="right"|140159,254217 || style="background-color:#f96;" align="right"|140158,051079 || style="background-color:#f96;" align="right"|137154,473079 || style="background-color:#f96;" align="right"|136151,240788 || style="background-color:#f96;" align="right"|135150,149547 || style="background-color:#f96;" align="right"|134147,407797 || style="background-color:#f96;" align="right"|133145,622671 || style="background-color:#f96;" align="right"|132142,670338 || style="background-color:#f96;" align="right"|131138,363653 || style="background-color:#f96;" align="right"|130135,493001 || style="background-color:#f96;" align="right"|129132,800169 || style="background-color:#f96;" align="right"|129130,559511 || style="background-color:#f96;" align="right"|129128,238995 || style="background-color:#f96;" align="right"|128127,461716 || style="background-color:#f96;" align="right"|127126,582136 || style="background-color:#f96;" align="right"|126125,824440 || style="background-color:#f96;" align="right"|125,981299 || style="background-color:#cfc;" align="right"|126,310 || [[เขตภาษีเจริญบางซื่อ]] || align=center |16
|-
|align=center |17 || [[เขตบางซื่อภาษีเจริญ]] || align=right |-219,606 || align=right |-228,202 || align=right |-236,572 || align=right |-243,195 || align=right |304257,103120 || stylealign="background-color:#f96;"right |255,345 || align="right" |189261,246432 || style="background-color:#cfc;" align="right" |189260,873595 || style="background-color:#f96;" align="right" |176268,540020 || style="background-color:#f96;" align="right" |175273,305109 || style="background-color:#f96;" align="right" |172274,427552 || style="background-color:#f96;" align="right" |169144,148114 || style="background-color:#f96;" align="right"|167143,045113 || style="background-color:#f96;" align="right"|165142,644694 || style="background-color:#f96;" align="right"|163142,245174 || style="background-color:#f96;" align="right"|161141,393063 || style="background-color:#f96;" align="right"|160140,755293 || style="background-color:#f96;" align="right"|159140,466254 || style="background-color:#f96;" align="right"|159140,217051 || style="background-color:#f96;" align="right"|158137,079 473|| style="background-color:#f96;" align="right"|154136,079240 || style="background-color:#f96;" align="right"|151135,788149 || style="background-color:#f96;" align="right"|150134,547407 || style="background-color:#f96;" align="right"|147133,797622 || style="background-color:#f96;" align="right"|145132,671670 || style="background-color:#f96;" align="right"|142131,338363 || style="background-color:#f96;" align="right"|138130,653493 || style="background-color:#f96;" align="right"|135129,001800 || style="background-color:#f96;" align="right"|132129,169559 || style="background-color:#f96;" align="right"|130129,511238 || style="background-color:#f96;" align="right"|128,995461 || style="background-color:#f96;" align="right"|127,716582 || style="background-color:#f96;" align="right"|126,136824 || style="background-color:#f96;" align="right"|125,440981 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|125126,299160 || [[เขตบางซื่อภาษีเจริญ]] || align=center |17
|-
|align=center |18 || [[เขตสวนหลวง]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |106,203 || align=right |107,406 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,064 || style="background-color:#cfc;" align="right"|107,183 || style="background-color:#cfc;" align="right"|108,644 || style="background-color:#cfc;" align="right"|109,797 || style="background-color:#cfc;" align="right"|111,047 || style="background-color:#cfc;" align="right"|111,898 || style="background-color:#cfc;" align="right"|113,396 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,086 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,961 || style="background-color:#f96;" align="right"|114,940 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,120 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,490 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,293 || style="background-color:#f96;" align="right"|116,067 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,883 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,966 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,419 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,731 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,688 || style="background-color:#cfc;" align="right"|118,371 || style="background-color:#cfc;" align="right"|120,136 || style="background-color:#cfc;" align="right"|121,740 || style="background-color:#cfc;" align="right"|122,534 || style="background-color:#cfc;" align="right"|123,026 || style="background-color:#cfc;" align="right"|124,048 || [[เขตสวนหลวง]] || align=center |18
|-
|align=center |19 || [[เขตทุ่งครุ]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |84,561 || style="background-color:#cfc;" align="right"|87,609 || style="background-color:#cfc;" align="right"|90,427 || style="background-color:#cfc;" align="right"|93,496 || style="background-color:#cfc;" align="right"|97,164 || style="background-color:#cfc;" align="right"|101,254 || style="background-color:#cfc;" align="right"|104,827 || style="background-color:#cfc;" align="right"|107,609 || style="background-color:#cfc;" align="right"|110,469 || style="background-color:#cfc;" align="right"|111,621 || style="background-color:#cfc;" align="right"|113,008 || style="background-color:#cfc;" align="right"|114,180 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,131 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,823 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,523 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,662 || style="background-color:#cfc;" align="right"|119,349 || style="background-color:#cfc;" align="right"|120,613 || style="background-color:#cfc;" align="right"|120,976 || style="background-color:#cfc;" align="right"|121,833 || style="background-color:#cfc;" align="right"|122,296 || style="background-color:#cfc;" align="right"|123,048 || [[เขตทุ่งครุ]] || align=center |19
|-
|align=center |20 || [[เขตดินแดง]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right|170,934 || style="background-color:#cfc;" align="right"|182,195 || style="background-color:#f96;" align="right"|177,685 || style="background-color:#f96;" align="right"|173,672 || style="background-color:#f96;" align="right"|171,062 || style="background-color:#f96;" align="right"|168,552 || style="background-color:#f96;" align="right"|166,187 || style="background-color:#f96;" align="right"|162,002 || style="background-color:#f96;" align="right"|159,570 || style="background-color:#f96;" align="right"|157,896 || style="background-color:#f96;" align="right"|155,766 || style="background-color:#f96;" align="right"|147,398 || style="background-color:#f96;" align="right"|146,031 || style="background-color:#f96;" align="right"|144,461 || style="background-color:#f96;" align="right"|141,765 || style="background-color:#f96;" align="right"|139,585 || style="background-color:#f96;" align="right"|136,696 || style="background-color:#f96;" align="right"|134,480 || style="background-color:#f96;" align="right"|131,847 || style="background-color:#f96;" align="right"|130,202 || style="background-color:#f96;" align="right"|128,838 || style="background-color:#f96;" align="right"|127,260 || style="background-color:#f96;" align="right"|125,964 || style="background-color:#f96;" align="right"|123,966 || style="background-color:#f96;" align="right"|122,563 || style="background-color:#f96;" align="right"|120,761 || style="background-color:#f96;" align="right"|119,150 || [[เขตดินแดง]] || align=center |20
|-
|align=center |21 || [[เขตลาดพร้าว]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |121,327 || align=right |115,758 || align=right |120,732 || align=right |128,761 || align=right |131,888 || align=right |134,107 || align=right |135,128 || align=right |138,467 || align=right |105,158 || align=right |106,704 || align=right |107,372 || align=right |108,125 || align=right |109,619 || align=right |114,067 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,656 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,305 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,711 || style="background-color:#cfc;" align="right"|119,168 || style="background-color:#cfc;" align="right"|120,417 || style="background-color:#cfc;" align="right"|121,366 || style="background-color:#cfc;" align="right"|122,371 || style="background-color:#cfc;" align="right"|122,520 || style="background-color:#f96;" align="right"|122,180 || style="background-color:#f96;" align="right"|122,152 || style="background-color:#cfc;" align="right"|122,441 || style="background-color:#f96;" align="right"|122,196 || style="background-color:#f96;" align="right"|121,843 || style="background-color:#f96;" align="right"|121,000 || style="background-color:#f96;" align="right"|120,394 || style="background-color:#f96;" align="right"|119,709 || style="background-color:#f96;" align="right"|118,574 || [[เขตลาดพร้าว]] || align=center |21
|-
|align=center |22 || [[เขตวังทองหลาง]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |-|| align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |102,218 || align=right |104,800 || align=right |106,563 || align=right |107,903 || align=right |109,844 || align=right |109,942 || style="background-color:#cfc;" align="right"|111,978 || style="background-color:#cfc;" align="right"|113,166 || style="background-color:#cfc;" align="right"|114,132 || style="background-color:#cfc;" align="right"|114,950 || style="background-color:#cfc;" align="right"|114,984 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,685 || style="background-color:#cfc;" align="right"|115,713 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,697 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,083 || style="background-color:#f96;" align="right"|114,748 || style="background-color:#cfc;" align="right"|114,805 || style="background-color:#f96;" align="right"|114,295 || style="background-color:#f96;" align="right"|113,521 || style="background-color:#f96;" align="right"|112,849 || style="background-color:#f96;" align="right"|112,116 || style="background-color:#f96;" align="right"|111,293 || style="background-color:#f96;" align="right"|109,653 || [[เขตวังทองหลาง]] || align=center |22
|-
|align=center |23 || [[เขตบางกอกน้อย]] || align=right |291,035 || align=right |294,938 || align=right |297,324 || align=right |298,390 || align=right |163,228 || style="background-color:#f96;" align="right"|143,355 || style="background-color:#cfc;" align="right"|160,168 || style="background-color:#cfc;" align="right"|176,281 || style="background-color:#cfc;" align="right"|177,387 || style="background-color:#f96;" align="right"|173,523 || style="background-color:#f96;" align="right"|171,012 || style="background-color:#f96;" align="right"|170,494 || style="background-color:#f96;" align="right"|169,378 || style="background-color:#f96;" align="right"|167,171 || style="background-color:#f96;" align="right"|162,502 || style="background-color:#f96;" align="right"|160,035 || style="background-color:#f96;" align="right"|157,170 || style="background-color:#f96;" align="right"|155,251 || style="background-color:#f96;" align="right"|152,867 || style="background-color:#f96;" align="right"|135,944 || style="background-color:#f96;" align="right"|133,669 || style="background-color:#f96;" align="right"|132,394 || style="background-color:#f96;" align="right"|130,540 || style="background-color:#f96;" align="right"|129,401 || style="background-color:#f96;" align="right"|126,823 || style="background-color:#f96;" align="right"|124,352 || style="background-color:#f96;" align="right"|120,032 || style="background-color:#f96;" align="right"|117,950 || style="background-color:#f96;" align="right"|117,503 || style="background-color:#f96;" align="right"|116,653 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,202 || style="background-color:#f96;" align="right"|112,581 || style="background-color:#f96;" align="right"|112,046 || style="background-color:#f96;" align="right"|110,417 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,732 || [[เขตบางกอกน้อย]] || align=center |23
|-
|align=center |24 || [[เขตธนบุรี]] || align=right |273,542 || style="background-color:#cfc;" align="right"|274,176 || style="background-color:#cfc;" align="right"|274,949 || style="background-color:#f96;" align="right"|269,975 || style="background-color:#f96;" align="right"|264,471 || style="background-color:#f96;" align="right"|262,384 || style="background-color:#f96;" align="right"|259,345 || style="background-color:#f96;" align="right"|227,980 || style="background-color:#f96;" align="right"|220,892 || style="background-color:#f96;" align="right"|215,778 || style="background-color:#f96;" align="right"|208,061 || style="background-color:#f96;" align="right"|203,369 || style="background-color:#f96;" align="right"|198,377 || style="background-color:#f96;" align="right"|193,783 || style="background-color:#f96;" align="right"|188,610 || style="background-color:#f96;" align="right"|184,181 || style="background-color:#f96;" align="right"|180,867 || style="background-color:#f96;" align="right"|177,938 || style="background-color:#f96;" align="right"|175,768 || style="background-color:#f96;" align="right"|139,573 || style="background-color:#f96;" align="right"|136,971 || style="background-color:#f96;" align="right"|134,589 || style="background-color:#f96;" align="right"|132,034 || style="background-color:#f96;" align="right"|129,662 || style="background-color:#f96;" align="right"|126,883 || style="background-color:#f96;" align="right"|124,499 || style="background-color:#f96;" align="right"|121,539 || style="background-color:#f96;" align="right"|119,643 || style="background-color:#f96;" align="right"|117,536 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,330 || style="background-color:#f96;" align="right"|113,338 || style="background-color:#f96;" align="right"|111,027 || style="background-color:#f96;" align="right"|109,482 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,754 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,049 || [[เขตธนบุรี]] || align=center |24
|-
|align=center |25 || [[เขตบางบอน]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |69,829 || style="background-color:#cfc;" align="right"|72,726 || style="background-color:#cfc;" align="right"|76,040 || style="background-color:#cfc;" align="right"|79,765 || style="background-color:#cfc;" align="right"|84,660 || style="background-color:#cfc;" align="right"|89,140 || style="background-color:#cfc;" align="right"|93,225 || style="background-color:#cfc;" align="right"|96,723 || style="background-color:#cfc;" align="right"|99,348 || style="background-color:#cfc;" align="right"|101,263 || style="background-color:#cfc;" align="right"|102,963 || style="background-color:#cfc;" align="right"|103,470 || style="background-color:#cfc;" align="right"|104,535 || style="background-color:#cfc;" align="right"|104,768 || style="background-color:#cfc;" align="right"|105,161 || style="background-color:#cfc;" align="right"|106,085 || style="background-color:#cfc;" align="right"|107,140 || style="background-color:#cfc;" align="right"|107,397 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,136 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,118 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,919 || style="background-color:#f96;" align="right"|105,684 || [[เขตบางบอน]] || align=center |25
|-
|align=center |26 || [[เขตตลิ่งชัน]] || align=right |85,559 || align=right |90,135 || align=right |98,552 || align=right |104,538 || align=right |113,131 || align=right |119,649 || align=right |126,205 || align=right |124,937 || align=right |130,425 || align=right |135,100 || align=right |137,827 || align=right |142,090 || align=right |145,490 || align=right |98,550 || style="background-color:#cfc;" align="right"|99,695 || style="background-color:#cfc;" align="right"|100,509 || style="background-color:#cfc;" align="right"|101,600 || style="background-color:#cfc;" align="right"|103,020 || style="background-color:#cfc;" align="right"|104,254 || style="background-color:#cfc;" align="right"|104,680 || style="background-color:#cfc;" align="right"|105,730 || style="background-color:#cfc;" align="right"|106,811 || style="background-color:#cfc;" align="right"|107,812 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,513 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,963 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,753 || style="background-color:#cfc;" align="right"|106,786 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,532 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,192 || style="background-color:#f96;" align="right"|105,857 || style="background-color:#f96;" align="right"|105,613 || style="background-color:#f96;" align="right"|105,289 || style="background-color:#cfc;" align="right"|105,299 || style="background-color:#f96;" align="right"|105,047 || style="background-color:#f96;" align="right"|104,779 || [[เขตตลิ่งชัน]] || align=center |26
|-
|align=center |27 || [[เขตหลักสี่]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |116,976 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,075 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,644 || style="background-color:#cfc;" align="right"|117,883 || style="background-color:#cfc;" align="right"|119,644 || style="background-color:#cfc;" align="right"|120,760 || style="background-color:#cfc;" align="right"|121,815 || style="background-color:#f96;" align="right"|117,163 || style="background-color:#f96;" align="right"|116,713 || style="background-color:#cfc;" align="right"|116,922 || style="background-color:#f96;" align="right"|116,055 || style="background-color:#f96;" align="right"|115,518 || style="background-color:#f96;" align="right"|114,180 || style="background-color:#f96;" align="right"|112,908 || style="background-color:#f96;" align="right"|111,120 || style="background-color:#f96;" align="right"|109,858 || style="background-color:#f96;" align="right"|109,049 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,797 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,657 || style="background-color:#f96;" align="right"|105,588 || style="background-color:#f96;" align="right"|104,701 || style="background-color:#f96;" align="right"|104,577 || style="background-color:#f96;" align="right"|104,285 || [[เขตหลักสี่]] || align=center |27
|-
|align=center |28 || [[เขตคลองเตย]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |271,748 || align=right |252,300 || align=right |251,431 || align=right |256,951 || align=right |242,766 || align=right |238,624 || align=right |232,935 || align=right |150,433 || style="background-color:#f96;" align="right"|147,855 || style="background-color:#f96;" align="right"|144,595 || style="background-color:#f96;" align="right"|142,029 || style="background-color:#f96;" align="right"|138,803 || style="background-color:#f96;" align="right"|136,467 || style="background-color:#f96;" align="right"|134,802 || style="background-color:#f96;" align="right"|133,131 || style="background-color:#f96;" align="right"|125,254 || style="background-color:#f96;" align="right"|122,919 || style="background-color:#f96;" align="right"|121,504 || style="background-color:#f96;" align="right"|119,909 || style="background-color:#f96;" align="right"|118,412 || style="background-color:#f96;" align="right"|114,694 || style="background-color:#f96;" align="right"|112,906 || style="background-color:#f96;" align="right"|110,481 || style="background-color:#f96;" align="right"|109,001 || style="background-color:#f96;" align="right"|108,066 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,221 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,233 || style="background-color:#f96;" align="right"|104,211 || style="background-color:#f96;" align="right"|102,945 || style="background-color:#f96;" align="right"|101,543 || style="background-color:#f96;" align="right"|101,244 || [[เขตคลองเตย]] || align=center |28
|-
|align=center |29 || [[เขตคันนายาว]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |71,377 || style="background-color:#cfc;" align="right"|74,979 || style="background-color:#cfc;" align="right"|76,535 || style="background-color:#cfc;" align="right"|77,610 || style="background-color:#cfc;" align="right"|79,570 || style="background-color:#cfc;" align="right"|81,048 || style="background-color:#cfc;" align="right"|82,573 || style="background-color:#cfc;" align="right"|83,611 || style="background-color:#cfc;" align="right"|84,080 || style="background-color:#cfc;" align="right"|84,562 || style="background-color:#cfc;" align="right"|85,027 || style="background-color:#cfc;" align="right"|85,586 || style="background-color:#cfc;" align="right"|85,912 || style="background-color:#cfc;" align="right"|86,340 || style="background-color:#cfc;" align="right"|87,169 || style="background-color:#cfc;" align="right"|88,471 || style="background-color:#cfc;" align="right"|90,437 || style="background-color:#cfc;" align="right"|92,094 || style="background-color:#cfc;" align="right"|94,242 || style="background-color:#cfc;" align="right"|95,369 || style="background-color:#cfc;" align="right"|96,751 || style="background-color:#cfc;" align="right"|97,187 || style="background-color:#f96;" align="right"|97,095 || [[เขตคันนายาว]] || align=center |29
|-
|align=center |30 || [[เขตสะพานสูง]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |67,700 || style="background-color:#cfc;" align="right"|69,787 || style="background-color:#cfc;" align="right"|71,629 || style="background-color:#cfc;" align="right"|72,745 || style="background-color:#cfc;" align="right"|74,990 || style="background-color:#cfc;" align="right"|77,482 || style="background-color:#cfc;" align="right"|79,974 || style="background-color:#cfc;" align="right"|81,784 || style="background-color:#cfc;" align="right"|83,147 || style="background-color:#cfc;" align="right"|84,934 || style="background-color:#cfc;" align="right"|86,043 || style="background-color:#cfc;" align="right"|87,082 || style="background-color:#cfc;" align="right"|88,013 || style="background-color:#cfc;" align="right"|88,578 || style="background-color:#cfc;" align="right"|88,918 || style="background-color:#cfc;" align="right"|89,895 || style="background-color:#cfc;" align="right"|91,358 || style="background-color:#cfc;" align="right"|92,735 || style="background-color:#cfc;" align="right"|93,854 || style="background-color:#cfc;" align="right"|94,982 || style="background-color:#cfc;" align="right"|95,537 || style="background-color:#cfc;" align="right"|95,836 || style="background-color:#cfc;" align="right"|96,059 || [[เขตสะพานสูง]] || align=center |30
|-
|align=center |31 || [[เขตดุสิตบางพลัด]] || align=right |565,339- || align=right |562,990- || align=right |561,979- || align=right |572,455- || align=right |257163,654554 || style="background-color:#f96;" align="right"|177161,502309 || style="background-color:#f96;" align="right"|175143,663567 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|178138,525208 || style="background-color:#f96;" align="right"|172134,890970 || style="background-color:#f96;" align="right"|171133,306520 || style="background-color:#f96;" align="right"|166130,617759 || style="background-color:#f96;" align="right"|163129,572228 || style="background-color:#f96;" align="right"|161127,995566 || style="background-color:#f96;" align="right"|160125,243451 || style="background-color:#f96;" align="right"|157123,331035 || style="background-color:#f96;" align="right"|155120,744200 || style="background-color:#f96;" align="right"|152118,872748 || style="background-color:#f96;" align="right"|151117,511561 || style="background-color:#f96;" align="right"|150116,365271 || style="background-color:#f96;" align="right"|123110,282331 || style="background-color:#f96;" align="right"|121108,336597 || style="background-color:#f96;" align="right"|119107,927139 || style="background-color:#f96;" align="right"|117105,867347 || style="background-color:#f96;" align="right"|116103,742852 || style="background-color:#f96;" align="right"|114102,488320 || style="background-color:#f96;" align="right"|111101,496276 || style="background-color:#f96;" align="right"|108100,815319 || style="background-color:#f96;" align="right"|10799,969153 || style="background-color:#f96;" align="right"|10698,811113 || style="background-color:#f96;" align="right"|10496,394787 || style="background-color:#f96;" align="right"|10195,576478 || style="background-color:#f96;" align="right"|9893,450771 || style="background-color:#f96;" align="right"|9592,852325 || style="background-color:#f96;" align="right"|91,278 || style="background-color:#f96;" align="right"|9490,854869 || [[เขตดุสิตบางพลัด]] || align=center |31
|-
|align=center |32 || [[เขตบางพลัดนา]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |163,554- || stylealign="backgroundright |-color:#f96;" || align="right" |161,309- || style="background-color:#f96;" align="right" |143,567- || style="background-color:#f96;" align="right" |138,208- || style="background-color:#f96;" align="right" |134,970- || style="background-color:#f96;" align="right" |133,520- || style="background-color:#f96;" align="right" |130,759- || style="background-color:#f96;" align="right" |129,228- || style="background-color:#f96;" align="right" |12799,566312 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|125100,451201 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|123100,035312 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|120100,200854 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|118102,748125 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|117102,561777 || style="background-color:#f96;" align="right"|116101,271737 || style="background-color:#f96;" align="right"|110101,331667 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|108101,597695 || style="background-color:#f96;" align="right"|107101,139360 || style="background-color:#f96;" align="right"|105100,347474 || style="background-color:#f96;" align="right"|10399,852561 || style="background-color:#f96;" align="right"|10298,320869 || style="background-color:#f96;" align="right"|10197,276039 || style="background-color:#f96;" align="right"|10095,319855 || style="background-color:#f96;" align="right"|9995,153204 || style="background-color:#f96;" align="right"|9894,113315 || style="background-color:#f96;" align="right"|9693,787297 || style="background-color:#f96;" align="right"|9592,478023 || style="background-color:#f96;" align="right"|9390,771852 || style="background-color:#f96;" align="right"|9290,325148 || style="background-color:#f96;" align="right"|9190,278125 || [[เขตบางพลัดนา]] || align=center |32
|-
|align=center |33 || [[เขตบางนาดุสิต]] || align=right |-565,339 || align=right |-562,990 || align=right |-561,979 || align=right |-572,455 || align=right |-257,654 || style="background-color:#f96;" align="right "|-177,502 || style="background-color:#f96;" align="right "|-175,663 || style="background-color:#cfc;" align="right "|-178,525 || style="background-color:#f96;" align="right "|-172,890 || style="background-color:#f96;" align="right "|-171,306 || style="background-color:#f96;" align="right "|-166,617 || style="background-color:#f96;" align="right "|-163,572 || style="background-color:#f96;" align="right"|161,995 || style="background-color:#f96;" align="right"|160,243 || style="background-color:#f96;" align="right "|99157,312331 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|100155,201744 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|100152,312872 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|100151,854511 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|102150,125365 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|102123,777282 || style="background-color:#f96;" align="right"|101121,737336 || style="background-color:#f96;" align="right"|101119,667927 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|101117,695867 || style="background-color:#f96;" align="right"|101116,360742 || style="background-color:#f96;" align="right"|100114,474488 || style="background-color:#f96;" align="right"|99111,561496 || style="background-color:#f96;" align="right"|98108,869815 || style="background-color:#f96;" align="right"|97107,039969 || style="background-color:#f96;" align="right"|95106,855811 || style="background-color:#f96;" align="right"|95104,204394 || style="background-color:#f96;" align="right"|94101,315576 || style="background-color:#f96;" align="right"|9398,297450 || style="background-color:#f96;" align="right"|9295,023852 || style="background-color:#f96;" align="right"|9094,852854 || style="background-color:#f96;" align="right"|9089,148769 || [[เขตบางนาดุสิต]] || align=center |33
|-
|align=center |34 || [[เขตพระโขนง]] || align=right |614,854 || align=right |629,386 || align=right |650,572 || align=right |664,248 || align=right |196,165 || align=right |204,333 || align=right |209,461 || align=right |200,835 || align=right |201,541 || align=right |201,376 || align=right |200,447 || align=right |200,384 || align=right |200,693 || align=right |101,757 || style="background-color:#f96;" align="right"|100,071 || style="background-color:#cfc;" align="right"|100,481 || style="background-color:#cfc;" align="right"|100,497 || style="background-color:#cfc;" align="right"|100,878 || style="background-color:#cfc;" align="right"|101,370 || style="background-color:#f96;" align="right"|98,957 || style="background-color:#f96;" align="right"|98,564 || style="background-color:#f96;" align="right"|98,096 || style="background-color:#cfc;" align="right"|98,496 || style="background-color:#f96;" align="right"|97,794 || style="background-color:#f96;" align="right"|96,880 || style="background-color:#f96;" align="right"|95,661 || style="background-color:#f96;" align="right"|94,482 || style="background-color:#f96;" align="right"|93,461 || style="background-color:#f96;" align="right"|92,774 || style="background-color:#f96;" align="right"|92,448 || style="background-color:#f96;" align="right"|92,197 || style="background-color:#f96;" align="right"|91,305 || style="background-color:#f96;" align="right"|90,534 || style="background-color:#f96;" align="right"|89,237 || style="background-color:#f96;" align="right"|88,998 || [[เขตพระโขนง]] || align=center |34
|-
|align=center |35 || [[เขตบางคอแหลมวัฒนา]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |149,769- || stylealign="backgroundright |-color:#cfc;" || align="right" |150,985- || style="background-color:#f96;" align="right" |150,288- || style="background-color:#f96;" align="right" |136,339- || style="background-color:#f96;" align="right" |133,956- || style="background-color:#f96;" align="right" |132,087- || style="background-color:#f96;" align="right" |12980,356101 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|12580,011134 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|12380,082601 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|12180,853930 || style="background-color:#f96;" align="right"|12080,388905 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|11881,485427 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|11782,327098 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|11482,638582 || style="background-color:#f96;" align="right"|11380,781217 || style="background-color:#f96;" align="right"|10680,499121 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10580,685596 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10480,479744 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10381,391053 || style="background-color:#f96;" align="right"|10180,862674 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9980,994929 || style="background-color:#f96;" align="right"|9880,870847 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9681,422755 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9482,877637 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9383,508520 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9284,273214 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9184,405528 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9084,377967 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8985,358642 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8887,288225 || [[เขตบางคอแหลมวัฒนา]] || align=center |35
|-
|align=center |36 || [[เขตวัฒนาบางคอแหลม]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |-149,769 || style="background-color:#cfc;" align="right "|-150,985 || style="background-color:#f96;" align="right "|-150,288 || style="background-color:#f96;" align="right "|-136,339 || style="background-color:#f96;" align="right "|-133,956 || style="background-color:#f96;" align="right "|-132,087 || style="background-color:#f96;" align="right"|129,356 || style="background-color:#f96;" align="right"|125,011 || style="background-color:#f96;" align="right "|80123,101082 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|80121,134853 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|80120,601388 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|80118,930485 || style="background-color:#f96;" align="right"|80117,905327 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|81114,427638 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|82113,098781 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|82106,582499 || style="background-color:#f96;" align="right"|80105,217685 || style="background-color:#f96;" align="right"|80104,121479 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|80103,596391 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|80101,744862 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8199,053994 || style="background-color:#f96;" align="right"|8098,674870 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8096,929422 || style="background-color:#f96;" align="right"|8094,847877 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8193,755508 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8292,637273 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8391,520405 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8490,214377 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8489,528358 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8488,967288 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8586,642898 || [[เขตวัฒนาบางคอแหลม]] || align=center |36
|-
|align=center |37 || [[เขตราษฎร์บูรณะห้วยขวาง]] || align=right |140247,245274 || align=right |148255,166774 || align=right |154262,177262 || align=right |157265,124164 || align=right |164272,724071 || align=right |165266,818407 || align=right |169266,036604 || align=right |165252,001605 || align=right |16887,973253 || style="background-color:#f96;" align="right "|17285,094125 || style="background-color:#f96;" align="right "|17480,330974 || style="background-color:#f96;" align="right "|17980,072201 || style="background-color:#f96;" align="right "|18379,253793 || style="background-color:#f96;" align="right "|9579,564070 || style="background-color:#f96;" align="right"|9478,620593 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9378,482595 || style="background-color:#cfc;" align="right"|9679,130404 || style="background-color:#cfc;" align="right"|9779,690871 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9779,273916 || style="background-color:#f96;" align="right"|9576,041452 || style="background-color:#f96;" align="right"|9476,097213 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9376,548402 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9277,929033 || style="background-color:#f96;" align="right"|9276,094948 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9076,559987 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8977,297292 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8777,841720 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8678,643207 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8578,825943 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8480,881002 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8480,157735 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8381,248190 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8281,545515 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|81,806689 || style="background-color:#cfc;" align="right"|84,340 || [[เขตราษฎร์บูรณะห้วยขวาง]] || align=center |37
|-
|align=center |38 || [[เขตห้วยขวางราษฎร์บูรณะ]] || align=right |247140,274245 || align=right |255148,774166 || align=right |262154,262177 || align=right |265157,164124 || align=right |272164,071724 || align=right |266165,407818 || align=right |266169,604036 || align=right |252165,605001 || align=right |87168,253973 || stylealign="background-color:#f96;"right |172,094 || align="right" |85174,125330 || style="background-color:#f96;" align="right" |80179,974072 || style="background-color:#f96;" align="right" |80183,201253 || style="background-color:#f96;" align="right" |7995,793564 || style="background-color:#f96;" align="right"|7994,070620 || style="background-color:#f96;" align="right"|7893,593482 || style="background-color:#cfc;" align="right"|7896,595130 || style="background-color:#cfc;" align="right"|7997,404690 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7997,871273 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7995,916041 || style="background-color:#f96;" align="right"|7694,452097 || style="background-color:#f96;" align="right"|7693,213548 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7692,402929 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7792,033094 || style="background-color:#f96;" align="right"|7690,948559 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7689,987297 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7787,292841 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7786,720643 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7885,207825 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7884,943881 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8084,002157 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8083,735248 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8182,190545 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|81,515806 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8180,689509 || [[เขตห้วยขวางราษฎร์บูรณะ]] || align=center |38
|-
|align=center |39 || [[เขตสาทรทวีวัฒนา]] || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |- || align=right |146,503- || stylealign="backgroundright |-color:#f96;" || align="right" |143,526- || style="background-color:#f96;" align="right" |142,095- || style="background-color:#f96;" align="right" |131,702- || style="background-color:#f96;" align="right" |127,377- || style="background-color:#f96;" align="right" |124,819- || style="background-color:#f96;" align="right" |119,913- || style="background-color:#f96;" align="right" |116,067- || style="background-color:#f96;" align="right" |11350,612066 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|11252,227099 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|11053,491801 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10955,014705 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10858,148004 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10761,136177 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|10664,333220 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9666,714354 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9568,089423 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9370,808196 || style="background-color:#f96;" align="right"|9269,021026 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9073,937428 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8974,294592 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8875,179460 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8676,214274 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8576,048787 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8377,898121 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8277,432604 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8177,745890 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|8078,497187 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|7978,624394 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|78,860548 || [[เขตสาทรทวีวัฒนา]] || align=center |39
|-
|align=center |40 || [[เขตทวีวัฒนายานนาวา]] || align=right |-410,288 || align=right |-415,703 || align=right |-414,235 || align=right |-412,311 || align=right |-117,468 || style="background-color:#f96;" align="right "|-110,797 || style="background-color:#f96;" align="right "|-110,139 || style="background-color:#f96;" align="right "|-102,962 || style="background-color:#f96;" align="right "|-100,405 || style="background-color:#f96;" align="right "|-99,019 || style="background-color:#f96;" align="right "|-96,395 || style="background-color:#f96;" align="right "|-95,059 || style="background-color:#f96;" align="right"|94,223 || style="background-color:#f96;" align="right"|94,019 || style="background-color:#f96;" align="right "|5093,066774 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|5293,099403 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|5393,801032 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|5592,705649 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|5892,004110 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|6188,177986 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|6488,220556 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|6688,354383 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|6888,423061 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7087,196386 || style="background-color:#f96;" align="right"|6985,026789 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7384,428286 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7482,592481 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7581,460529 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7681,274162 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7680,787843 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7780,121211 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7779,604574 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7778,890797 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|78,187031 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7877,394814 || [[เขตทวีวัฒนายานนาวา]] || align=center |40
|-
|align=center |41 || [[เขตยานนาวาสาทร]] || align=right |410,288- || align=right |415,703- || align=right |414,235- || align=right |412,311- || align=right |117146,468503 || style="background-color:#f96;" align="right"|110143,797526 || style="background-color:#f96;" align="right"|110142,139095 || style="background-color:#f96;" align="right"|102131,962702 || style="background-color:#f96;" align="right"|100127,405377 || style="background-color:#f96;" align="right"|99124,019819 || style="background-color:#f96;" align="right"|119,913 || style="background-color:#f96;" align="right"|116,395067 || style="background-color:#f96;" align="right"|95113,059612 || style="background-color:#f96;" align="right"|94112,223227 || style="background-color:#f96;" align="right"|94110,019491 || style="background-color:#f96;" align="right"|93109,774014 || style="background-color:#f96;" align="right"|93108,403148 || style="background-color:#f96;" align="right"|93107,032136 || style="background-color:#f96;" align="right"|92106,649333 || style="background-color:#f96;" align="right"|9296,110714 || style="background-color:#f96;" align="right"|8895,986089 || style="background-color:#f96;" align="right"|8893,556808 || style="background-color:#f96;" align="right"|8892,383021 || style="background-color:#f96;" align="right"|8890,061937 || style="background-color:#f96;" align="right"|8789,386294 || style="background-color:#f96;" align="right"|8588,789179 || style="background-color:#f96;" align="right"|8486,286214 || style="background-color:#f96;" align="right"|8285,481048 || style="background-color:#f96;" align="right"|8183,529898 || style="background-color:#f96;" align="right"|8182,162432 || style="background-color:#f96;" align="right"|8081,843745 || style="background-color:#f96;" align="right"|80,211497 || style="background-color:#f96;" align="right"|79,574624 || style="background-color:#f96;" align="right"|78,797860 || style="background-color:#f96;" align="right"|7877,031773 || [[เขตยานนาวาสาทร]] || align=center |41
|-
|align=center |42 || [[เขตคลองสานราชเทวี]] || align=right |142,590- || stylealign="backgroundright |-color:#cfc;" || align="right" |143,719- || style="background-color:#cfc;" align="right" |146,781- || style="background-color:#f96;" align="right" |145107,901401 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|14797,407380 || style="background-color:#f96;" align="right"|12295,409175 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|121112,780203 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|136111,118037 || style="background-color:#f96;" align="right"|131109,101303 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|128163,184210 || style="background-color:#f96;" align="right"|125133,216872 || style="background-color:#f96;" align="right"|121109,766016 || style="background-color:#f96;" align="right"|117108,301085 || style="background-color:#f96;" align="right"|115106,794728 || style="background-color:#f96;" align="right"|113104,817816 || style="background-color:#f96;" align="right"|112102,012997 || style="background-color:#f96;" align="right"|109102,773663 || style="background-color:#f96;" align="right"|108101,426892 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|107103,150086 || style="background-color:#f96;" align="right"|8999,200827 || style="background-color:#f96;" align="right"|8798,853601 || style="background-color:#f96;" align="right"|8697,163747 || style="background-color:#f96;" align="right"|8478,821147 || style="background-color:#f96;" align="right"|8277,824078 || style="background-color:#f96;" align="right"|8076,894233 || style="background-color:#f96;" align="right"|7972,546900 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|7773,471280 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|7673,353550 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|7573,765790 || style="background-color:#f96;" align="right"|7573,224597 || style="background-color:#f96;" align="right"|7472,796436 || style="background-color:#f96;" align="right"|7372,871304 || style="background-color:#f96;" align="right"|7371,263952 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|72,171568 || [[เขตคลองสานราชเทวี]] || align=center |42
|-
|align=center |43 || [[เขตราชเทวีคลองสาน]] || align=right |-142,590 || style="background-color:#cfc;" align="right "|-143,719 || style="background-color:#cfc;" align="right "|-146,781 || style="background-color:#f96;" align="right "|-145,901 || style="background-color:#cfc;" align="right "|107147,401407 || style="background-color:#f96;" align="right"|97122,380409 || style="background-color:#f96;" align="right"|95121,175780 || style="background-color:#cfc;" align="right"|112136,203118 || style="background-color:#f96;" align="right"|111131,037101 || style="background-color:#f96;" align="right"|109128,303184 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|163125,210216 || style="background-color:#f96;" align="right"|133121,872766 || style="background-color:#f96;" align="right"|109117,016301 || style="background-color:#f96;" align="right"|108115,085794 || style="background-color:#f96;" align="right"|106113,728817 || style="background-color:#f96;" align="right"|104112,816012 || style="background-color:#f96;" align="right"|102109,997773 || style="background-color:#f96;" align="right"|102108,663426 || style="background-color:#f96;" align="right"|101107,892150 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|10389,086200 || style="background-color:#f96;" align="right"|9987,827853 || style="background-color:#f96;" align="right"|9886,601163 || style="background-color:#f96;" align="right"|9784,747821 || style="background-color:#f96;" align="right"|7882,147824 || style="background-color:#f96;" align="right"|7780,078894 || style="background-color:#f96;" align="right"|7679,233546 || style="background-color:#f96;" align="right"|7277,900471 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7376,280353 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7375,550765 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|7375,790224 || style="background-color:#f96;" align="right"|74,796 || style="background-color:#f96;" align="right"|73,597871 || style="background-color:#f96;" align="right"|7273,436263 || style="background-color:#f96;" align="right"|72,304171 || style="background-color:#f96;" align="right"|71,952197 || [[เขตราชเทวีคลองสาน]] || align=center |43
|-
|align=center |44 || [[เขตพญาไท]] || align=right |360,603 || align=right |359,604 || align=right |350,780 || align=right |340,473 || align=right |228,409 || style="background-color:#f96;" align="right"|204,967 || style="background-color:#f96;" align="right"|201,261 || style="background-color:#cfc;" align="right"|212,035 || style="background-color:#f96;" align="right"|192,005 || style="background-color:#f96;" align="right"|171,447 || style="background-color:#f96;" align="right"|108,728 || style="background-color:#f96;" align="right"|102,133 || style="background-color:#f96;" align="right"|93,296 || style="background-color:#f96;" align="right"|92,852 || style="background-color:#f96;" align="right"|91,616 || style="background-color:#f96;" align="right"|91,091 || style="background-color:#f96;" align="right"|90,780 || style="background-color:#f96;" align="right"|90,492 || style="background-color:#cfc;" align="right"|90,557 || style="background-color:#f96;" align="right"|78,294 || style="background-color:#f96;" align="right"|77,232 || style="background-color:#cfc;" align="right"|77,343 || style="background-color:#f96;" align="right"|77,202 || style="background-color:#f96;" align="right"|76,477 || style="background-color:#f96;" align="right"|75,493 || style="background-color:#f96;" align="right"|74,693 || style="background-color:#f96;" align="right"|73,553 || style="background-color:#f96;" align="right"|73,084 || style="background-color:#f96;" align="right"|72,495 || style="background-color:#f96;" align="right"|72,203 || style="background-color:#f96;" align="right"|71,864 || style="background-color:#cfc;" align="right"|72,102 || style="background-color:#f96;" align="right"|70,238 || style="background-color:#cfc;" align="right"|70,341 || style="background-color:#f96;" align="right"|69,382 || [[เขตพญาไท]] || align=center |44
|-
|align=center |45 || [[เขตบางกอกใหญ่]] || align=right |107,486 || style="background-color:#f96;" align="right"|106,732 || style="background-color:#cfc;" align="right"|108,171 || style="background-color:#f96;" align="right"|107,548 || style="background-color:#cfc;" align="right"|109,036 || style="background-color:#f96;" align="right"|103,885 || style="background-color:#f96;" align="right"|102,600 || style="background-color:#cfc;" align="right"|102,975 || style="background-color:#f96;" align="right"|100,408 || style="background-color:#f96;" align="right"|98,895 || style="background-color:#f96;" align="right"|96,364 || style="background-color:#f96;" align="right"|94,975 || style="background-color:#f96;" align="right"|93,859 || style="background-color:#f96;" align="right"|91,584 || style="background-color:#f96;" align="right"|89,763 || style="background-color:#f96;" align="right"|88,809 || style="background-color:#f96;" align="right"|87,201 || style="background-color:#f96;" align="right"|86,134 || style="background-color:#f96;" align="right"|85,075 || style="background-color:#f96;" align="right"|82,676 || style="background-color:#f96;" align="right"|81,727 || style="background-color:#f96;" align="right"|80,863 || style="background-color:#f96;" align="right"|79,637 || style="background-color:#f96;" align="right"|78,307 || style="background-color:#f96;" align="right"|76,608 || style="background-color:#f96;" align="right"|75,621 || style="background-color:#f96;" align="right"|73,864 || style="background-color:#f96;" align="right"|72,241 || style="background-color:#f96;" align="right"|71,087 || style="background-color:#f96;" align="right"|70,003 || style="background-color:#f96;" align="right"|69,349 || style="background-color:#f96;" align="right"|67,887 || style="background-color:#f96;" align="right"|67,768 || style="background-color:#f96;" align="right"|67,211 || style="background-color:#f96;" align="right"|66,152 || [[เขตบางกอกใหญ่]] || align=center |45
|-
|align=center |46 || [[เขตพระนครบางรัก]] || align=right |11491,124088 || style="background-color:#f96;" align="right"|11190,875672 || style="background-color:#f96;" align="right"|10488,791554 || style="background-color:#f96;" align="right"|10287,382175 || style="background-color:#f96;" align="right"|9881,487518 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|9286,701653 || style="background-color:#f96;" align="right"|9085,522421 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|9173,590276 || style="background-color:#f96;" align="right"|8970,076838 || style="background-color:#f96;" align="right"|8769,255210 || style="background-color:#f96;" align="right"|8368,674081 || style="background-color:#f96;" align="right"|8265,885966 || style="background-color:#f96;" align="right"|8164,656989 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|8364,742345 || style="background-color:#f96;" align="right"|8263,921038 || style="background-color:#f96;" align="right"|8161,687994 || style="background-color:#f96;" align="right"|8061,118175 || style="background-color:#f96;" align="right"|7860,351775 || style="background-color:#f96;" align="right"|7660,230300 || style="background-color:#f96;" align="right"|6950,188735 || style="background-color:#f96;" align="right"|6750,357023 || style="background-color:#f96;" align="right"|6549,835730 || style="background-color:#f96;" align="right"|6449,356124 || style="background-color:#f96;" align="right"|6248,966506 || style="background-color:#f96;" align="right"|6147,374503 || style="background-color:#f96;" align="right"|6047,313053 || style="background-color:#f96;" align="right"|5846,771087 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5746,831112 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5646,684114 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5546,373472 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5346,899777 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5247,522308 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5147,231817 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|5048,207 || style="background-color:#cfc;" align="right"|48,382227 || [[เขตพระนครบางรัก]] || align=center |46
|-
|align=center |47 || [[เขตปทุมวันพระนคร]] || align=right |155114,868124 || style="background-color:#f96;" align="right"|143111,199875 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|145104,110791 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|146102,499382 || style="background-color:#f96;" align="right"|13798,710487 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|13992,592701 || style="background-color:#f96;" align="right"|13890,071522 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|12391,371590 || style="background-color:#f96;" align="right"|11989,887076 || style="background-color:#f96;" align="right"|11787,241255 || style="background-color:#f96;" align="right"|11683,195674 || style="background-color:#f96;" align="right"|11282,920885 || style="background-color:#f96;" align="right"|11281,597656 || style="background-color:#cfc;" align="right"|83,742 || style="background-color:#f96;" align="right"|11182,052921 || style="background-color:#f96;" align="right"|10481,066687 || style="background-color:#f96;" align="right"|10280,776118 || style="background-color:#f96;" align="right"|9978,919351 || style="background-color:#f96;" align="right"|9876,532230 || style="background-color:#f96;" align="right"|9769,533188 || style="background-color:#f96;" align="right"|6467,168357 || style="background-color:#f96;" align="right"|6365,192835 || style="background-color:#f96;" align="right"|6264,102356 || style="background-color:#f96;" align="right"|6162,040966 || style="background-color:#f96;" align="right"|6061,275374 || style="background-color:#f96;" align="right"|5860,858313 || style="background-color:#f96;" align="right"|5758,368771 || style="background-color:#f96;" align="right"|5457,996831 || style="background-color:#f96;" align="right"|5356,912684 || style="background-color:#f96;" align="right"|5255,613373 || style="background-color:#f96;" align="right"|5153,557899 || style="background-color:#f96;" align="right"|5052,673522 || style="background-color:#f96;" align="right"|4951,594231 || style="background-color:#f96;" align="right"|4950,121382 || style="background-color:#f96;" align="right"|4847,382701 || [[เขตปทุมวันพระนคร]] || align=center | 47
|-
|align=center |48 || [[เขตบางรักปทุมวัน]] || align=right |91155,088868 || style="background-color:#f96;" align="right"|90143,672199 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|88145,554110 || style="background-color:#f96cfc;" align="right"|87146,175499 || style="background-color:#f96;" align="right"|81137,518710 || style="background-color:#cfc;" align="right"|86139,653592 || style="background-color:#f96;" align="right"|85138,421071 || style="background-color:#f96;" align="right"|73123,276371 || style="background-color:#f96;" align="right"|70119,838887 || style="background-color:#f96;" align="right"|69117,210241 || style="background-color:#f96;" align="right"|68116,081195 || style="background-color:#f96;" align="right"|65112,966920 || style="background-color:#f96;" align="right"|64112,989597 || style="background-color:#f96;" align="right"|64111,345052 || style="background-color:#f96;" align="right"|63104,038066 || style="background-color:#f96;" align="right"|61102,994776 || style="background-color:#f96;" align="right"|6199,175919 || style="background-color:#f96;" align="right"|6098,775532 || style="background-color:#f96;" align="right"|6097,300533 || style="background-color:#f96;" align="right"|5064,735168 || style="background-color:#f96;" align="right"|5063,023192 || style="background-color:#f96;" align="right"|4962,730102 || style="background-color:#f96;" align="right"|4961,124040 || style="background-color:#f96;" align="right"|4860,506275 || style="background-color:#f96;" align="right"|4758,503858 || style="background-color:#f96;" align="right"|4757,053368 || style="background-color:#f96;" align="right"|4654,087996 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|4653,112912 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|4652,114613 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|4651,472557 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|4650,777673 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|4749,308594 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|4749,817121 || style="background-color:#cfcf96;" align="right"|48,207382 || style="background-color:#f96;" align="right"|47,085 || [[เขตบางรักปทุมวัน]] || align=center |48
|-
|align=center |49 || [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] || align=right |89,539 || style="background-color:#f96;" align="right"|87,955 || style="background-color:#f96;" align="right"|83,412 || style="background-color:#f96;" align="right"|81,440 || style="background-color:#f96;" align="right"|76,940 || style="background-color:#cfc;" align="right"|85,260 || style="background-color:#cfc;" align="right"|86,397 || style="background-color:#f96;" align="right"|85,941 || style="background-color:#f96;" align="right"|83,680 || style="background-color:#f96;" align="right"|81,642 || style="background-color:#f96;" align="right"|80,932 || style="background-color:#f96;" align="right"|80,173 || style="background-color:#f96;" align="right"|79,182 || style="background-color:#f96;" align="right"|78,376 || style="background-color:#f96;" align="right"|76,602 || style="background-color:#f96;" align="right"|75,220 || style="background-color:#f96;" align="right"|73,979 || style="background-color:#f96;" align="right"|73,240 || style="background-color:#f96;" align="right"|72,040 || style="background-color:#f96;" align="right"|61,220 || style="background-color:#f96;" align="right"|60,001 || style="background-color:#f96;" align="right"|58,768 || style="background-color:#f96;" align="right"|57,461 || style="background-color:#f96;" align="right"|56,464 || style="background-color:#f96;" align="right"|54,601 || style="background-color:#f96;" align="right"|53,526 || style="background-color:#f96;" align="right"|52,093 || style="background-color:#f96;" align="right"|50,930 || style="background-color:#f96;" align="right"|50,092 || style="background-color:#f96;" align="right"|49,280 || style="background-color:#f96;" align="right"|48,585 || style="background-color:#f96;" align="right"|47,450 || style="background-color:#f96;" align="right"|46,581 || style="background-color:#f96;" align="right"|45,701 || style="background-color:#f96;" align="right"|43,485 || [[เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย]] || align=center |49
|-
|align=center |50 || [[เขตสัมพันธวงศ์]] || align=right |52,397 || style="background-color:#f96;" align="right"|51,121 || style="background-color:#f96;" align="right"|50,089 || style="background-color:#f96;" align="right"|48,377 || style="background-color:#f96;" align="right"|47,480 || style="background-color:#f96;" align="right"|47,035 || style="background-color:#f96;" align="right"|46,281 || style="background-color:#f96;" align="right"|44,349 || style="background-color:#f96;" align="right"|43,220 || style="background-color:#f96;" align="right"|42,126 || style="background-color:#f96;" align="right"|40,412 || style="background-color:#f96;" align="right"|39,585 || style="background-color:#f96;" align="right"|38,984 || style="background-color:#f96;" align="right"|38,628 || style="background-color:#f96;" align="right"|37,593 || style="background-color:#f96;" align="right"|36,925 || style="background-color:#f96;" align="right"|36,899 || style="background-color:#f96;" align="right"|36,127 || style="background-color:#f96;" align="right"|35,547 || style="background-color:#f96;" align="right"|32,194 || style="background-color:#f96;" align="right"|31,674 || style="background-color:#f96;" align="right"|31,142 || style="background-color:#f96;" align="right"|30,646 || style="background-color:#f96;" align="right"|30,088 || style="background-color:#f96;" align="right"|29,283 || style="background-color:#f96;" align="right"|28,617 || style="background-color:#f96;" align="right"|28,001 || style="background-color:#f96;" align="right"|27,426 || style="background-color:#f96;" align="right"|26,932 || style="background-color:#f96;" align="right"|26,359 || style="background-color:#f96;" align="right"|25,694 || style="background-color:#f96;" align="right"|24,785 || style="background-color:#f96;" align="right"|24,150 || style="background-color:#f96;" align="right"|23,655 || style="background-color:#f96;" align="right"|22,463 || [[เขตสัมพันธวงศ์]] || align=center |50
|-
|align=center style="background:#cccccc;"| — ||style="background:#cccccc;"| รวม|| align=right style="background:#cccccc;" | 5,363,378 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,468,915 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,609,352 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,716,779 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,954,170 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,662,695 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,741,323 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,690,902 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,704,600 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,718,333 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,705,871 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,937,430 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,604,772 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,647,799 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,662,499 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,680,380 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,726,203 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,782,159 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,844,607 || align=right style="background:#cccccc;" | 5,364,132 || align=right style="background:#cccccc;" |5,658,953|| align=right style="background:#cccccc;" |5,695,956|| align=right style="background:#cccccc;" | 5,716,248 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,710,883 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,702,595 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,701,394 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,674,843 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,673,560 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,686,252 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,692,284 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,696,409 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,686,646 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,682,415 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,676,648 || align=right style="background:#cccccc;"| 5,666,264 || style="background:#cccccc;"| รวม ||align=center style="background:#cccccc;"| —
|}
</div>
6,131

การแก้ไข