ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2563"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| next_election = การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2567
| next_year = 2567
| votes_for_election = สมาชิก 538 คนของ[[คณะผู้เลือกตั้ง (สหรัฐ)|คณะผู้เลือกตั้ง]] 538 คน
| needed_votes = คะแนนเสียงของผู้เลือกตั้ง 270
| turnout =
| title = ประธานาธิบดี
| before_election = [[ดอนัลด์ ทรัมป์]]
| before_party = [[พรรคริพับลิกัน (สหรัฐ)|พรรคริพับลิกัน]]
| after_election =
| after_party =
}}
'''การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2563''' ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ 59 ซึ่งจัดทุกสี่ปี ผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะเลือกผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 14 ธันวาคม 2563<ref>[https://codes.findlaw.com/us/title-3-the-president/3-usc-sect-7.html "3 U.S.C. § 7 - U.S. Code - Unannotated Title 3. The President § 7. Meeting and vote of electors"], [[FindLaw]].com.</ref> หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคใดได้รับเสียงของคณะผู้เลือกตั้งขั้นต่ำ 270 เสียงในการชนะการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเลือกประธานาธิบดีจากผู้สมัครสามคนที่ได้รับเสียงของผู้เลือกตั้งมากที่สุด และวุฒิสภาสหรัฐจะเลือกรองประธานาธิบดีที่ไดร้ับคะแนนรวมสูงสุดสองอันดับ คาดว่าจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมลับในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 กระบวนการเสนอชื่อยังเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมด้วย โดยผู้ออกเสียงเลือกรายชื่อผู้แทนที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งในการประชุมเสนอชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งจะเลือกผู้สมัครประธานาธิบดีพรรคของตนและรองประธานาธิบดีที่ร่วมลงสมัครในลำดับถัดไป
 
'''การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ พ.ศ. 2563''' ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งที่ 59 ซึ่งจัดทุกสี่ปี ผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะเลือก[[คณะผู้เลือกตั้ง (สหรัฐ)|ผู้เลือกตั้งประธานาธิบดี]]ซึ่งจะเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 14 ธันวาคม 2563<ref>[https://codes.findlaw.com/us/title-3-the-president/3-usc-sect-7.html "3 U.S.C. § 7 - U.S. Code - Unannotated Title 3. The President § 7. Meeting and vote of electors"], [[FindLaw]].com.</ref> หากไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งใดได้รับเสียงของคณะผู้เลือกตั้งขั้นต่ำ 270 เสียงในการชนะการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะเลือกประธานาธิบดีจากผู้สมัครสามคนที่ได้รับเสียงของผู้เลือกตั้งมากที่สุด และวุฒิสภาสหรัฐจะเลือกรองประธานาธิบดีที่ไดร้ับได้้รับคะแนนรวมสูงสุดสองอันดับ คาดว่าจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นและการประชุมลับในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 กระบวนการเสนอชื่อยังเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมด้วย โดยผู้ออกเสียงเลือกรายชื่อผู้แทนที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งในการประชุมเสนอชื่อของพรรคการเมือง ซึ่งจะเลือกผู้สมัครประธานาธิบดีพรรคของตนและรองประธานาธิบดีที่ร่วมลงสมัครในลำดับถัดไป
[[ดอนัลด์ ทรัมป์]] ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 และคนปัจจุบัน เริ่มการรณรงค์รับเลือกตั้งใหม่สำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นพรรครีพับลิกัน องค์การพรรครีพับลิกันระดับรัฐหลายองค์การยกเลิกการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อแสดงการสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งของเขา ผู้สมัครหลัก 27 คนเริ่มการรณรงค์เพื่อรับการเสนอชื่อของพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นจำนวนผู้สมัครมากที่สุดสำหรับพรรคการเมืองในการเมืองอเมริกันหลังยุคปฏิรูป ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2563 มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2564
 
[[ดอนัลด์ ทรัมป์]] ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 และคนปัจจุบัน เริ่มการรณรงค์รับเลือกตั้งใหม่สำหรับ[[การเลือกตั้งขั้นต้นประธานาธิบดีสหรัฐพรรครีพับลิกัน พ.ศ. 2563|การเลือกตั้งขั้นต้นพรรครีพับลิกัน]] องค์การพรรครีพับลิกันระดับรัฐหลายองค์การยกเลิกการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อแสดงการสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งของเขา ผู้สมัครหลัก 27 คนเริ่มการรณรงค์เพื่อรับการเสนอชื่อของพรรคเดโมแครต ซึ่งเป็นจำนวนผู้สมัครมากที่สุดสำหรับพรรคการเมืองในการเมืองอเมริกันหลังยุคปฏิรูป ผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2563 มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม 2564
== เบื้องหลัง ==
 
== เบื้องหลัง ==
=== วิธีดำเนินการ ===
[[รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ]] มาตรา 2 ระบุว่า บุคคลที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐต้องเป็นพลเมืองสหรัฐโดยกำเนิด มีอายุ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้พำนักในสหรัฐอย่างน้อย 14 ปี ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีตรงแบบมองหาการเสนอชื่อของพรรคการเมือการเมืองต่าง ๆ ของสหรัฐ โดยแต่ละพรรคมีวิธีการของตน (เช่น การเลือกตั้งขั้นต้น) เพื่อเลือกผู้สมัครที่พรรคเห็นว่าเหมาะสมลงรับสมัครเลือกตั้ง การเลือกตั้งขั้นต้นปกติเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมโดยผู้ออกเสียงเลือกตั้งของแต่ละพรรคลงคะแนนเลือกรายชื่อผู้แทนที่จะส่งสมัครรับเลือกตั้งที่จะเลือกผู้สมัครคนหนึ่ง ๆ จากนั้นผู้แทนของพรรคจะเสนอชื่อผู้สมัครให้ลงรับเลือกตั้งในนามของพรรคอย่างเป็นทางการ ผู้เสนอชื่อประธานาธิบดีตรงแบบเลือกผู้ร่วมสมัครรับเลือกตั้งเป็นรองประธานาธิบดี ซึ่งผู้แทนพรรคจะให้สัตยาบัน การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมเช่นกัน ซึ่งผู้ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนให้สมาชิกคณะผู้เลือกตั้ง แล้วผู้เลือกตั้งเหล่านี้จะเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีโดยตรง<ref>{{cite news |url=https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/9480396/US-Election-guide-how-does-the-election-work.html |title=US Election guide: how does the election work? |date=November 6, พฤศจิกายน 2012 |work=[[The Daily Telegraphเดอะเดลีเทลิกราฟ]] |accessdate=October29 29,ตุลาคม 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151110114127/http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/us-election/9480396/US-Election-guide-how-does-the-election-work.html |archive-date=November 10, พฤศจิกายน 2015 |url-status=live }}</ref>
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 [[คณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครต]]ออกเสียงไม่อนุญาตให้ซูเปอร์เดลีเกตออกเสียงเป็นลำดับแรกในกระบวนการเสนอชื่อ เริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งปี 2563 ทำให้ผู้สมัครต้องชนะผู้แทนที่ให้สัญญาฝ่ายข้างมากจากการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อให้พรรคเสนอชื่อ<ref>{{cite web |url=https://www.cnn.com/2018/08/25/politics/democrats-superdelegates-voting-changes/index.html |title=DNC changes superdelegate rules in presidential nomination process|date=August 25, สิงหาคม 2018 |first=Adam |last=Levy |work=[[CNNซีเอ็นเอ็น]] |accessdate=August 27, สิงหาคม 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180826232355/https://www.cnn.com/2018/08/25/politics/democrats-superdelegates-voting-changes/index.html |archive-date=August 26, สิงหาคม 2018 |url-status=live }}</ref>
 
คณะกรรมการระดับรัฐของพรรครีพับลิกันหลายคณะมีรายงานว่าพิจารณายกเลิกการเลือกตั้งขั้นต้น/และการประชุมลับปี 2563 ส่วนอีกหลาหลายคณะดำเนินการไปแล้ว<ref name="politico20190906">{{cite news|title=Republicans to scrap primaries and caucuses as Trump challengers cry foul|url=https://www.politico.com/story/2019/09/06/republicans-cancel-primaries-trump-challengers-1483126|work=Politico[[โพลิติโก]]|first=Alex|last=Isenstadt|date=September 6, กันยายน 2019|accessdate=September 6, กันยายน 2019}}</ref> โดยอ้างข้อเท็จจริงว่ารีพับลิกันเคยยกเลิกการเลือกตั้งขั้นต้นหลายรัฐเมื่อ[[จอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช]] และ[[จอร์จ ดับเบิลยู. บุช]]ลงสมัครสมัยที่สองในปี 2535 และ 2547 ตามลำดับ ส่วนเดโมแครตเคยยกเลิกการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อ[[บิล คลินตัน]]และ[[บารัค โอบามา]]กำลังรับเลือกตั้งสมัยที่สองในปี 2539 และ 2555 ตามลำดับ<ref>{{cite news|title=GOP plans to drop presidential primaries in 4 states to impede Trump challengers|url=https://www.msn.com/en-us/news/politics/gop-plans-to-drop-presidential-primaries-in-4-states-to-impede-trump-challengers/ar-AAGV0kQ|work=The Boston Globeเดอะบอสตันโกลบ|publisher=MSN.com[[เอ็มเอสเอ็น]]|first=Annie|last=Karni|date=September 6, กันยายน 2019|accessdate=September 7, กันยายน 2019}}</ref><ref>{{cite news|title=GOP considers canceling at least 3 GOP primaries and caucuses, Trump challengers outraged|url=https://abcnews.go.com/Politics/trump-gop-canceling-gop-primaries-caucuses/story?id=65436462|work=ABC News[[เอบีซีนิวส์]]|first1=Will|last1=Steakin|first2=Kendall|last2=Karson|date=September 6, กันยายน 2019|accessdate=September7 7,กันยายน 2019}}</ref>
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 สภานิติบัญญัติรัฐเมนผ่านร่างกฎหมายใช้การออกเสียงลงคะแนนแบบตัวเลือกจัดอันดับ (ranked-choice voting) สำหรับทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นและการเลือกตั้งทั่วไป<ref>{{Cite news|url=https://www.pressherald.com/2019/08/26/maine-senate-passes-ranked-choice-voting-for-march-presidential-primaries/|title=Maine Senate passes ranked-choice voting for March presidential primaries|last=Miller|first=Kevin|date=August 26, สิงหาคม 2019|work=[[Portland Press Herald]]|access-date=August 28, สิงหาคม 2019}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://wgme.com/news/local/maine-might-switch-to-a-ranked-choice-presidential-election-heres-how-it-would-look|title=Maine might switch to a ranked-choice presidential election. Here's how it would look.|last=Shepard|first=Michael|date=August 28, สิงหาคม 2019|work=[[CBSซีบีเอส]] 13|access-date=August 28, สิงหาคม 2019}}</ref> วันที่ 6 กันยายน 2562 ผู้ว่าการรัฐเมน จาเจเน็ต มิลส์ อนุญาตให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวโดยไม่ลงนาม ซึ่งทำให้ชะลอเวลามีผลจนกระทั่งหลัง[[การเลือกตั้งขั้นต้นประธานาธิบดีสหรัฐพรรคเดโมแครต พ.ศ. 2563|เลือกตั้งขั้นต้นพรรคเดโมแครตปี 2563]] ในเดือนมีนาคม ทำให้รัฐเมนจะเป็นรัฐแรกที่ใช้การออกเสียงลงคะแนนแบบตัวเลือกจัดอันดับสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปประธานาธิบดี<ref>{{Cite news|url=https://bangordailynews.com/2019/09/06/politics/maine-will-use-ranked-choice-voting-in-next-years-presidential-election-but-not-the-2020-primaries/|title=Maine will use ranked-choice voting in next year’s presidential election — but not the 2020 primaries|last=Sherpard|first=Michael|date=September 6, กันยายน 2019|work=[[Portland Press Herald]]|access-date=September 6, กันยายน 2019}}</ref> กฎหมายยังคงใช้วิธีการเขตเลือกตั้งรัฐสภาสำหรับการจัดสรรผู้เลือกตั้ง โดย[[รัฐเมน]]และ[[รัฐเนแบรสกา]]ใช้ในการเลือกตั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจชะลอการทำนายผู้ชนะเสียงผู้เลือกั้งขอรัฐเมนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังวันเลือกตั้ง และยังจะทำให้การตีความคะแนนของประชาชนทั่วประเทศยุ่งยากขึ้นด้วย
 
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐครั้งที่ 22 ระบุว่าบุคคลไม่สามารถไดร้ับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกินสองครั้ง ทำให้อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน, จอร์จ ดับเบิลยู. บุช และบารัค โอบามาไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งอีกสมัย
 
=== แนวโน้มประชากรศาสตร์ ===
กลุ่มอายุที่จะมีอายุอยู่ในช่วง 18 ถึง 45 ปีคาดว่าจะคิดเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของสหรัฐน้อยกว่าร้อยละ 40 เล็กน้อยในปี 2563 คาดหมายว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งสหรัฐกว่าร้อยละ 30 ไม่ใช่ผิวขาว<ref>{{cite web |url=https://www.npr.org/2013/01/25/170240786/forget-2016-the-pivotal-year-in-politics-may-be-2020 |title=Forget 2016. The Pivotal Year In Politics May Be 2020 |date=January 25, มกราคม 2013 |first=Linton |last=Weeks |work=[[NPRเอ็นพีอาร์]] |accessdate=October 30, ตุลาคม 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151006082924/http://www.npr.org/2013/01/25/170240786/forget-2016-the-pivotal-year-in-politics-may-be-2020 |archive-date=October 6, ตุลาคม 2015 |url-status=live }}</ref>
 
รายงานสองพรรคระบุว่าประชากรศาสตร์ผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่เปลี่ยนไปนับแต่การเลือกตั้งปี 2559 อาจมีผลต่อการเลือกตั้งปี 2563 แอฟริกันอเมริกัน ฮิสแปนิก เอเชียและชนกลุ่มน้อยอื่น ตลอดจน "ผิวขาวที่มีปริญญาวิทยาลัย" ล้วนคาดว่าจะมีสัดส่วนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกต้ังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศภายในปี 2563 ส่วน "ผิขาวที่ไม่มีปริญญาวิทยาลัย" จะลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้ผู้สมัครพรรคเดโมแครตได้เปรียบ แต่เนื่องจากความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ อาจทำให้ผู้สมัครพรรครีพับลิกันชนะคณะผู้เลือกตั้งได้แม้จะแพ้คะแนนเสียงของประชาชน โดยอาจทิ้งห่างมากยิ่งกว่าปี 2559<ref>{{cite web |url=https://www.nbcnews.com/politics/first-read/demographic-shifts-show-2020-presidential-race-could-be-close-n868146 |title=Demographic shifts show 2020 presidential race could be close |date=April 22, เมษายน 2018 |first=Dante |last=Chinni |work=[[NBC Newsบริษัทแพร่สัญญาณแห่งชาติ|เอ็นบีซีนิวส์]] |accessdate=April 23, เมษายน 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180423004124/https://www.nbcnews.com/politics/first-read/demographic-shifts-show-2020-presidential-race-could-be-close-n868146 |archive-date=April 23, เมษายน 2018 |url-status=live }}</ref>
 
=== การเลือกตั้งในปีเดียวกัน ===
การเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร หลายรัฐจัดการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐและสภานิติบัญญัติของรัฐด้วย หลังการเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎรจะมีการจัดสรรที่นั่งใหม่ให้กับ 50 รัฐตามผลของ[[สำมะโนสหรัฐ ค.ศ. 2020|สำมะโนสหรัฐปี 2563]] และรัฐจะจัดเขตเลือกตั้งรัฐสภาและสภานิติบัญญัติของรัฐใหม่ ในหลายรัฐ ผู้ว่าการและสภานิติบัญญัติของรัฐจะจัดเขตเลือกตั้งใหม่ และบ่อยครั้งที่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีผลอาศัยบารมีช่วยทำให้ผู้สมัครอื่นจากพรรคเดียวกันชนะการเลือกตั้งตามไปด้วย<ref>{{cite journal |first=James E. |last=Campbell |title=Presidential Coattails and Midterm Losses in State Legislative Elections |journal=[[The American Political Science Review]] |date=Marchมีนาคม 1986 |volume=80 |issue=1 |pages=45–63 |jstor=1957083|doi=10.2307/1957083 }}</ref> ฉะนั้น พรรคที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2563 อาจมีข้อได้เปรียบสำคัญในการร่างเขตรัฐสภาและสภานิติบัญญัติของรัฐใหม่ซึ่งจะมีผลจนถึงการเลือกต้ัั้งปี 2575<ref>{{cite web |url=http://www.msnbc.com/msnbc/2016-democrats-already-have-plan-2020 |title=Forget 2016: Democrats already have a plan for 2020 |date=August 26, สิงหาคม 2014 |first=Benjy |last=Sarlin |work=[[MSNBCเอ็มเอสเอ็นบีซี]] |archive-url=https://web.archive.org/web/20151028151748/http://www.msnbc.com/msnbc/2016-democrats-already-have-plan-2020 |archive-date=October 28, ตุลาคม 2015 |url-status=live }}</ref>
 
== การทำนายผลของรัฐต่าง ๆ ==
 
! รัฐ
! [[Cook Partisan Voting Index|PVI]]<ref>{{cite web | url=http://decisiondeskhq.com/news/2016-state-pvi-changes | title=2016 State PVI Changes – Decision Desk HQ | website=decisiondeskhq.com | date=December 15, ธันวาคม 2017 | access-date=July 27, กรกฎาคม 2019 | archive-url=https://web.archive.org/web/20180613111559/https://decisiondeskhq.com/news/2016-state-pvi-changes/ | archive-date=June 13, มิถุนายน 2018 | url-status=dead }}</ref>
! ผลครั้งก่อน
! [[Cook Political Report|Cook]]<br/>{{Small|929 มกราคม<br/>2562ต.ค. 2019}}<ref>{{cite web | title=2020 Electoral College Ratings | url=https://www.cookpolitical.com/sites/default/files/2019-0111/EC%20102919.pdf| |publisher=[[Cook Political Report]] |date=29 ตุลาคม 2019 |access-date=July3 27,ธันวาคม 2019}}</ref>
! [[Inside Elections|IE]]<br/>{{Small|19 เมษายน<br/>เม.ย. 2562}}<ref>{{cite web | title=Presidential Ratings| url=https://insideelections.com/ratings/president | publisher=[[Inside Elections]] | date=July 27, กรกฎาคม 2019}}</ref>
! [[Sabato's Crystal Ball|Sabato]]<br/>{{Small|19 กันยายน<br/>ก.ย. 2562}}<ref>{{cite web | title=2020 President| url=http://crystalball.centerforpolitics.org/crystalball/2020-president/| publisher=[[Sabato's Crystal Ball]] | date=July 27, 2019}}</ref>
|-
! [[รัฐแอลาบาละแบมา|แอละแบมา]]
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value="114" | R+14
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value=62.1 | 62.1% R
 
|-
! [[รัฐอะแลสกา|อะแลสกา]]
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value="109" | R+9
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value=51.3 | 51.3% R
 
|-
! [[รัฐแอริโซนา|แอริโซนา]]
! แอริโนา
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value="105" | R+5
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value=48.9 | 48.9% R
 
|-
! [[รัฐอาร์คันซอ|อาร์คันซอ]]
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value="115" | R+15
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value=60.6 | 60.6% R
 
|-
! [[รัฐแคลิฟอร์เนีย|แคลิฟอร์เนีย]]
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-12" | D+12
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-61.7" | 61.7% D
 
|-
! [[รัฐโคโลราโด|โคโลราโด]]
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="099" | D+1
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-48.2" | 48.2% D
 
|-
! [[รัฐคอนเนตทิคัต|คอนเนตทิคัต]]
! คอนเน็กติคัต
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="094" | D+6
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-54.6" | 54.6% D
 
|-
! [[รัฐเดลาแวร์|เดลาแวร์]]
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="094" | D+6
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-53.1" | 53.1% D
 
|-
! [[รัฐเมน|เมน]]
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="097" | D+3
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-47.8" | 47.8% D
<!--Coo-->| {{USRaceRating|Lean|D}}
<!--IE-->|rowspan="3" {{USRaceRating|Lean|D}} <br/> {{small|(ให้คะแนนประเมิน <br/> เฉพาะทั้งรัฐ)}}
<!--SCB-->| {{USRaceRating|Lean|D}}
 
|-
! [[เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ 1 รัฐเมน|เมน เขต 1]]
! [[Maine's 1st Congressional District|ME-1]]
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="092" | D+8
| {{Party shading/Democratic}} data-sort-value="-54.0" | 54.0% D
 
|-
! [[เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ 2 รัฐเมน|เมน เขต 2]]
! [[Maine's 2nd congressional district|ME-2]]
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value="102" | R+2
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value="47.8" | 51.3% R
| {{Party shading/Republican}} data-sort-value=58.8 | 58.8% R
<!--Coo-->| {{USRaceRating|Safe|R}}
<!--IE--> | rowspan="4" {{USRaceRating|Safe|R}} <br/> {{small|(only statewideประเมิน <br/> rating givenเฉพาะทั้งรัฐ)}}
<!--SCB-->| {{USRaceRating|Safe|R}}
 
3,203

การแก้ไข