ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| สังกัด = [[มหานิกาย]]
| วุฒิ = [[นักธรรมชั้นเอก|น.ธ.เอก]], [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|ปบ.ส.]], [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)]], [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)]]
| ตำแหน่ง = ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์<ref>เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์. (2563, 6 มกราคม). '''คำสั่งที่ 01/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ [พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]'''.</ref>, รองเจ้าคณะ[[ตำบลคุ้งตะเภา]], เจ้าอาวาส[[วัดคุ้งตะเภา]], [[พระอุปัชฌาย์]]<ref>เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ. (2561, 28 มกราคม). '''ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ที่ 20/2561 [พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]'''.</ref>
}}
'''พระสมุห์<ref>เจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์. (2542, 26 ธันวาคม). '''คำสั่งที่ 3/2542 เรื่อง ตราตั้งฐานานุกรม โดยพระบรมราชานุญาต [พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]'''.</ref>สมชาย จีรปุญฺโญ''' ('''นามเดิม''': สมชาย แสงสิน) [[นักธรรมชั้นเอก|น.ธ.เอก]], [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|ปบ.ส.]], [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|พธ.บ.]], [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย|พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)]] ([[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2506]] - ปัจจุบัน) ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์<ref>เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์. (2563, 6 มกราคม). '''คำสั่งที่ 01/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ [พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]'''.</ref>, เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 3<ref name="หนังสือพศ ๐๐๐๙/๐๕๓๖๕">หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ ๐๐๐๙/๐๕๓๖๕ เรื่อง แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง '''ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ วัดคุ้งตะเภา''' ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙</ref><ref name="มติสำนัก">'''มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙''' วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ ๓ </ref>, รองเจ้าคณะ[[ตำบลคุ้งตะเภา]]<ref>เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์. (2559, 9 พฤษภาคม). '''คำสั่งที่ 01/2559 เรื่อง ตราตั้งรองเจ้าคณะตำบล [พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]'''.</ref> [[พระอุปัชฌาย์]] และเจ้าอาวาส[[วัดคุ้งตะเภา]]รูปปัจจุบัน<ref>เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์. (2554, 29 ธันวาคม). '''คำสั่งที่ 10/2554 เรื่อง ตราตั้งเจ้าอาวาส [พระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ]'''.</ref> เกิดเมื่อวันที่ [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2506]] [[อุปสมบท]]เมื่อวันที่ [[24 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2530]] หลังจากสำเร็จการศึกษา [[น.ธ.เอก]] ในปี [[พ.ศ. 2533]] ได้ออกธุดงค์และไปอยู่ที่สวนโมกขพลารามเพื่อฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาส จนหลังจากท่านพุทธทาสมรณภาพในปี [[พ.ศ. 2536]] ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่[[วัดคุ้งตะเภา]] จนถึงปัจจุบัน
 
พระสมุห์สมชาย เป็นพระสงฆ์นักพัฒนา เป็นประธานมูลนิธิ ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/D/044/49.PDF ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิ ๒๕๐ ปี วัดคุ้งตะเภา"], เล่ม ๑๓๓ ตอน ๔๔ ง, ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๔๙-๕๐</ref> เป็นนักเผยแผ่[[ศาสนาพุทธ]] และนักปฏิบัติธรรมรูปสำคัญใน[[จังหวัดอุตรดิตถ์]] มีผลงานเป็นที่ปรากฏชัดเจนในหมู่คณะพระนักเผยแผ่ และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งในด้านสาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห์ และการศึกษาคณะสงฆ์ มานับสิบปี เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและ[[คฤหัสถ์]]ทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ในปัจจุบัน<ref>เทวประภาส มากคล้าย. (2553). '''คุ้งตะเภา จากอดีตสู่ปัจจุบัน : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น'''. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ISBN 9789743648847</ref>
14,300

การแก้ไข