ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดนตรีสมัยคลาสสิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Potapt ย้ายหน้า ดนตรียุคคลาสสิก ไปยัง ดนตรีสมัยคลาสสิก: ศัพท์บัญญัติดนตรีสากล)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|ดนตรีคลาสสิก}}
'''ยุคสมัยคลาสสิก''' ({{lang-en|Classical period}}) เป็นยุคของดนตรีระหว่าง ค.ศ. 1750–1820 ดนตรีมีการเปิดกว้างสู่ประชาชนเป็นดนตรีนอกโบสถ์ (secular music) มากขึ้น ดนตรียุคสมัยคลาสสิกมีลักษณะความเป็นจริง มีความสมดุล และชัดเจนในรูปแบบ ในยุคนี้ดนตรีบรรเลงมีความเด่นกว่าเพลงร้อง ดนตรียุคสมัยคลาสสิกเป็นดนตรีบริสุทธิ์ (absolute music) คือ ดนตรีที่ไม่มีจินตนาการอยู่เบื้องหลัง ไม่มีบทกวีประกอบ เป็นดนตรีที่มีแต่เสียงดนตรีบริสุทธิ์ ตรงข้ามกับดนตรีใน[[ยุคดนตรีสมัยโรแมนติก (ดนตรี)|ยุคสมัยโรแมนติก]]ที่เป็นดนตรีพรรณนา (program music) คือดนตรีที่มีเรื่องราว ยุคนี้มีกรุงเวียนนาของออสเตรียเป็นศูนย์กลางของดนตรี
 
==ลักษณะดนตรียุคคลาสสิก==
ในยุคสมัยคลาสสิกเลิกนิยมการสอดประสานของทำนอง (counterpoint) แต่หันมานิยมการใส่เสียงประสานแบบสหศัพท์ (homophony) คือการเน้นทำนองหลักเพียงแนวเดียว โดยมีแนวเสียงอื่นประสานให้ทำนองไพเราะมากขึ้น มีแนวประสานเป็น[[คอร์ด]]หรืออาร์เปจโจ (arpeggio) หลายแนวที่มีจังหวะคล้ายก้น โดยเลิกใช้แนวเบสต่อเนื่อง (basso continuo) และความสำคัญของการด้นสดหรือการแสดงเชิงปฏิภาณ (improvisation) เริ่มหมดไปในยุคนี้ เพราะดนตรีส่วนมากมีการเขียนเสียงประสานครบถ้วน คีตกวีจะระบุวิธีการบรรเลงอย่างชัดเจน
 
เกิดบทเพลงลักษณะใหม่ ๆ ขึ้นในยุคนี้ คือ [[ซิมโฟนี]] [[คอนแชร์โต]] และ[[โซนาตา]] ลักษณะการผสมวงมีกำหนดแน่นอนว่าเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ คือเป็น[[ดนตรีเชมเบอร์|วงดนตรีเชมเบอร์]]หรือ[[วงออร์เคสตรา]] เพลงบรรเลงนิยมประพันธ์กันมากขึ้น เพลงร้องยังคงมีการประพันธ์อยู่เช่นเดิม [[อุปรากร]]เป็นที่นิยมชมกันมาก ผู้ประพันธ์หลายคนจึงประพันธ์แต่อุปรากรเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะของโอเปร่าในยุคนี้จะเน้นเรื่องศิลปะการแสดงมากขึ้น มิใช่เน้นเพียงการร้องเท่านั้น
 
เครื่องดนตรีในยุคนี้ได้รับการพัฒนามากขึ้น ในวงออร์เคสตรามีการใช้เครื่องดนตรีครบทุกประเภท การใช้เครื่องดนตรีในยุคสมัยคลาสสิกจะพบว่าใช้เปียโนเป็นส่วนมาก ไม่ค่อยมีการใช้[[ฮาร์ปซิคอร์ด]]อีก ในช่วงปลายศตวรรษคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการใช้เครื่อง[[คลาริเน็ต]] [[ฟลูต]] และ[[บาสซูน]]
 
==คีตกวีในยุคสมัยคลาสสิก==
*[[คริสท็อฟ วิลลีบัลท์ กลุค]]
*[[โยเซ็ฟ ไฮเดิน|ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ ไฮเดิน]]
*[[ลูทวิช ฟัน เบทโฮเฟิน]]
 
==บทประพันธ์ที่สำคัญในยุคสมัยคลาสสิก==
* Orfeo and Eurydice - กลุค
* Symphony No.104 - ไฮเดิน
175,146

การแก้ไข