Bananath

เข้าร่วมเมื่อ 6 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น 57 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
{{หุ่นเชิด|Peeravich23|สงสัย}}
ไม่มีความย่อการแก้ไข
({{หุ่นเชิด|Peeravich23|สงสัย}})
{{หุ่นเชิด|Peeravich23|สงสัย}}
สวัสดีครับ ผม ผู้ใช้bananath ชื่อที่มา เนื่องจากผมเกิด[[ปีวอก]] เละชอบ[[กล้วย]] ผมอยากให้วิกิพีเดียมีบทความหลากหลาย และดี ผมสนใจเรื่อง คอมพิวเตอร์ เทคโลโลยี ช่าง ยานยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเมือง กฎหมาย นักร้อง ภาพยนต์ เป็นต้น
8,471

การแก้ไข