ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

}}
 
'''จังหวัดขอนแก่น''' เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของ[[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] เป็นจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่นมี[[เทศบาลนครขอนแก่น]]เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่[[ถนนมิตรภาพ]] (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]] ([[ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก]]) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่[[อำเภอหล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์]]คือ และเดินทางเข้าสู่[[ประเทศลาว]]ทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ[[จังหวัดเลย]]ร้อยเอ็ด [[จังหวัดหนองบัวลำภู]]ขอนแก่น และ[[จังหวัดอุดรธานี]]มหาสารคาม ทิศตะวันออกติดกับ[[จังหวัดมหาสารคาม]]และ[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ทิศใต้ติดกับ[[โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดบุรีรัมย์]]และ[[จังหวัดนครราชสีมา]]ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม ทิศตะวันตกติดกับ[[จังหวัดชัยภูมิ]]และ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
 
จังหวัดขอนแก่นมี[[เทศบาลนครขอนแก่น]]เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่[[ถนนมิตรภาพ]] (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) และ[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12]] ([[ถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก]]) ตัดผ่าน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่[[อำเภอหล่มสัก]] [[จังหวัดเพชรบูรณ์]] และเดินทางเข้าสู่[[ประเทศลาว]]ทางด้านทิศใต้ของลาว อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับ[[จังหวัดเลย]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] และ[[จังหวัดอุดรธานี]] ทิศตะวันออกติดกับ[[จังหวัดมหาสารคาม]]และ[[จังหวัดกาฬสินธุ์]] ทิศใต้ติดกับ[[จังหวัดบุรีรัมย์]]และ[[จังหวัดนครราชสีมา]] ทิศตะวันตกติดกับ[[จังหวัดชัยภูมิ]]และ[[จังหวัดเพชรบูรณ์]]
 
== ที่มาของชื่อ ==
73

การแก้ไข