ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพจนานุกรม"

Blooj Lee SIM1+856 2092014535
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Blooj Lee SIM1+856 2092014535)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
[[ไฟล์:TH-Wiktionary 003.png|thumb|150px|สัญลักษณ์ของวิกิพจนานุกรม]]
 
'''วิกิพจนานุกรม''' เป็นโครงการหนึ่งในโครงการของมูลนิธิ[[วิกิพีเดียภาษาไทย|วิกิมีเดีย]] ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "วิกชันนารี" (Wiktionary) โดยมีเป้าหมายรวบรวมคำศัพท์ วลี หรือประโยค จากทั่วมุมโลก โดยมีการแปลความหมายของคำหรือประโยคนั้นๆ และแปลในหลายๆ ภาษา เปรียบเสมือนดิกชันนารีทุกภาษาในเว็บเดียวกัน
 
การทำงานของโปรแกรมคล้ายคลึงกับ[[วิกิพีเดีย]] โดยที่ใครก็ได้สามารถเขียนและแก้ไข ข้อความภายในเว็บ และโปรแกรมรับรองตัวอักษรของทุกภาษาโดยใช้รหัส [[Unicode]] วิกิพจนานุกรมใช้ซอฟต์แวร์ [[มีเดียวิกิ]]ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เดียวกันกับวิกิพีเดีย
ผู้ใช้นิรนาม