ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดขอนแก่น"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
 
===== 2. สถานบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงอื่น =====
1) [[โรงพยาบาลศรีนครินทร์]] มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 1,220466 เตียง 1 แห่ง
 
2) [[ศูนย์หัวใจสิริกิติ์|ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 200 เตียง 1 แห่ง
73

การแก้ไข