ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหมายของชีวิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
นางวรรณา​คล้าย​พันธ์​'''ความหมายของชีวิต''' เป็นคำถาม[[ปรัชญา]]ว่าด้วยความสำคัญของ[[ชีวิตชีวิต​]]หรือ[[การดำรงอยู่]]โดยทั่วไป คำถามนี้สามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น "ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่" "ชีวิตเกี่ยวกับอะไรกันแน่" และ "อะไรคือจุดประสงค์ของการดำรงอยู่" ความหมายของชีวิตเป็นหัวข้อการคาดคะเนทางปรัชญา [[วิทยาศาสตร์]]และ[[เทววิทยา]]มากมายตลอดประวัติศาสตร์ มีการเสนอคำตอบจำนวนมากของคำถามนี้จากภูมิหลังทาง[[วัฒนธรรมทาง​]]และ[[อุดมการณ์]]ต่าง ๆ
 
ความหมายของชีวิตอยู่ในแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเรื่องการดำรงอยู่ ความสัมพันธ์ทางสังคม [[พิชาน]]และ[[ความสุข]] และคล้ายกับประเด็นอื่นอีกมาก เช่น ความหมายเชิงสัญลักษณ์ [[ภววิทยา]] คุณค่า จุดประสงค์ จริยศาสตร์ ความดีและความชั่ว [[เจตจำนงเสรี]] การดำรงอยู่ของพระเป็นเจ้าหนึ่งหรือหลายองค์ แนวคิดพระเป็นเจ้า วิญญาณและชีวิตหลังความตาย ผลงานวิทยาศาสตร์มุ่งอธิบายข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับ[[จักรวาล]นางวรรณา​คล้าย​พันธ์​] สำรวจบริบทและตัวแปรเสริมเกี่ยวกับ "อย่างไร" ของชีวิต (how of life) วิทยาศาสต์ยังศึกษาและสามารถให้การแนะนำการแสวงความเป็นอยู่ดี (well-being) และแนวคิด[[ศีลธรรม]]ที่สัมพันธ์กัน แนวเข้าสู่การศึกษาแบบ[[มนุษยนิยม]]ตั้งคำถามว่า "อะไรคือความหมายของ''ชีวิตฉัน''" คุณค่าของคำถามนี้อาจพ้องกับการบรรลุความเป็นจริงอันติมะ (ultimate reality) หรือความรู้สึกรวมเป็นหนึ่ง (oneness) หรือกระทั่งความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ (sacredness)
 
== คำถาม ==
ผู้ใช้นิรนาม