ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ท่าเรือด่วนเจ้าพระยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{| class="wikitable"
! colspan="2" rowspan ="2" | ท่า !! colspan = "45" | ชนิดเรือ !! rowspan ="2" | เชื่อมต่อกับ !! rowspan ="2" | ที่ตั้ง
|-
! [[ไฟล์:Flag icon orange 3.svg|20px]] !! [[ไฟล์:Flag icon - yellow.svg|18px]] !! [[ไฟล์:Flag icon green 4.svg|20px]] !!เรือ<br>ด่วน!!ไม่มี<br>ธง
|-style="border-top:royalblue solid 3px;"
|-
| N33 || [[ท่าปากเกร็ด|ปากเกร็ด]] || || || ● || || || {{BTS Lines|ชมพู}} ที่ สถานีแยกปากเกร็ด ''(กำลังก่อสร้าง)'' || rowspan = "13" | [[จังหวัดนนทบุรี|นนทบุรี]]
|-
| N32 || วัดกลางเกร็ด || || || ● || || ||
|-
| N31/1 || บ้านพักข้าราชบริพารติวานนท์ || || || ● || || ||
|-
| N31 || กระทรวงพาณิชย์ || || || ● || || ||
|-
| - || พระนั่งเกล้า || || || ● || || || {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม}} '''ที่ [[สถานีสะพานพระนั่งเกล้า]]'''
|-
| N30 || [[ท่าน้ำนนทบุรี|นนทบุรี (พิบูลสงคราม 3)]]||● || ●|| ● || ||● ||
|-
| N29/1 || สะพานพระราม 5 || ●||||| ● || ||| ||
|-
| N29 || พิบูลสงคราม 2 ||||||||| || ||● ||
|-
| N28 || วัดเขียน ||● |||||||| ||● ||
|-
| N27 || วัดตึก ||||||||||| ||● ||
|-
| N26 || วัดเขมา ||||||||||| ||● ||
|-
| N25 || พิบูลสงคราม 1 ||||||||||| || ●||
|-
| N24 || พระราม 7 || ●|| ●|| ● || || ● ||
|-
| N23 || วัดสร้อยทอง ||● |||||||| || ●|| || rowspan = "31" | [[กรุงเทพมหานคร]]
|-
| N22 || บางโพ ||●||●||●|| ● ||●||{{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} ที่ [[สถานีบางโพ]] ''(กำลังทดสอบระบบ)''
|-
| N21 || เกียกกาย ||● || ●|| ● |||||● ||
|-
| N20 || เขียวไข่กา ||||||||||||||● ||
|-
| N19 || กรมชลประทาน ||||||||||||||● ||
|-
| N18 || พายัพ ||● |||||||||||● ||
|-
| N17/1 || วัดเทพากร ||||||||||||||● ||
|-
| N17 || วัดเทพนารี ||||||||||||||● ||
|-
| N16 || สะพานกรุงธน || ●||||| ● |||||● ||
|-
| N15 || เทเวศร์ ||● ||● || ● |||||● ||
|-
| N14 || พระราม 8 |||||||||||||| ●||
|-
| N13 || พระอาทิตย์ || ●|||||||||||● ||
|-
| N12 || พระปิ่นเกล้า ||● || ●|| ● |||||● ||
|-
| N11 || [[ท่ารถไฟ]] ||● || ●|| ● |||||● ||
|-
| N10 ||[[ท่าวังหลัง]] (พรานนก) || ●||● || ● || ● ||● || {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม}} และ {{BTS Lines|รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน}} ที่ [[อาคารรักษาพยาบาล และสถานีรถไฟร่วมศิริราช|สถานีศิริราช]] ''(โครงการ)''
|-
| N9 || [[ท่าช้าง]] || ●||||| ● || ● || ●||
|-
| N8 || [[ท่าเตียน]] || ●||||| ● || ● ||● ||
|-
| ★ || วัดอรุณ ||● |||||||||||● ||
|-
| N7 || ราชินี ||||||||| || ● ||● || {{BTS Lines|รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล}} '''ที่ [[สถานีสนามไชย]]'''
|-
| N6/1 || ยอดพิมาน ||● |||||||||||● ||
|-
| N6 || สะพานพุทธ ||● |||||||||||● ||
|-
| N5 || ราชวงศ์ ||● || ●|| ● || ● ||● ||
|-
| N4 || กรมเจ้าท่า ||● |||||||||||● ||
|-
| N3 || [[ท่าสี่พระยา|สี่พระยา]] ||● ||● ||●|||||● ||
|-
| N2/1 || ไอคอนสยาม || || || || ● || || {{BTS Lines|รถไฟฟ้าสายสีทอง}} ที่ สถานีเจริญนคร (ไอคอนสยาม) ''(กำลังก่อสร้าง)''
|-
| N2 || วัดม่วงแค ||||||||||||||● ||
|-
| N1 || โอเรียนเต็ล ||● |||||||| |||● ||
|-
| CEN || [[ท่าสาทร|สาทร (สะพานตากสิน)]] || ● || ● || ● || ● || ● || {{BTS Lines|รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม}} '''ที่ [[สถานีสะพานตากสิน]]'''
|-
| S1 || วัดเศวตฉัตร ||||| || || ||● ||
|-
| S2 || วัดวรจรรยาวาส ||● || || || ||● ||
|-
| S3 || วัดราชสิงขร <br> เอเชียทีค ||● || || || ||● ||
|}
 
13,676

การแก้ไข