ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2470 เป็น ร้อยเอก <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/404.PDF พระราชทานยศนายทหารบก (หน้า ๔๑๒)] </ref>
* 1 เมษายน พ.ศ. 2476 เป็น พันตรี <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/260.PDF ประกาศพระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๖๑)] </ref>
* 1 เมษายน พ.ศ. 2477 เป็น พันโท <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2477/D/376.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหาร (หน้า ๓๗๘)] </ref>
* 1 เมษายน พ.ศ. 2480 เป็น พันเอก
* 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 เป็น พลตรี
ผู้ใช้นิรนาม