ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ควง อภัยวงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ถัดไป = [[ทวี บุณยเกตุ]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[1 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] - [[31 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2488]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[ปรีดี พนมยงค์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[31 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]] - [[24 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2489]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] - [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[แปลก พิบูลสงคราม]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[21 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2491]] - [[8 เมษายน]] [[พ.ศ. 2491]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร|หม่อมเจ้า สิทธิพร กฤดากร]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[10 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]] - [[18 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2490]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[เล้ง ศรีสมวงศ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[2 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2487]] - [[10 มกราคม]] [[พ.ศ. 2488]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์|หม่อมหลวง เดช สนิทวงศ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2485]] - [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2486]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[19 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2485]] - [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2485]]
}}
{{สืบตำแหน่ง
| ถัดไป = [[หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช|หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2489]] - [[15 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2511]]
}}
{{จบกล่อง}}