ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุดรธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*2531 [[อำเภอหนองแสง]] แยกจาก[[อำเภอกุมภวาปี]]
*2533 [[อำเภอทุ่งฝน]] แยกจาก[[อำเภอหนองหาน]]
*2533 [[อำเภอสร้างคอม]] แยกจาก[[อำเภอเพ็ญ]]
 
*2536 [[อำเภอหนองบัวลำภู]] [[อำเภอโนนสัง]] [[อำเภอนากลาง]] [[อำเภอสุวรรณคูหา]] [[อำเภอศรีบุญเรือง]]