ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพิบูลย์รักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
'''อำเภอพิบูลย์รักษ์ ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดอุดรธานี]]
 
== ประวัติ ==
*วันที่1 เมษายน 2535 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์''' อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
*วันที่11 ตุลาคม 2540 ยกฐานะเป็น'''อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==