ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทุ่งฝน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
'''ทุ่งฝน''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดอุดรธานี]]
 
== ประวัติ ==
*วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอทุ่งฝน''' อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะเป็น'''อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==