ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังสามหมอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
'''วังสามหมอ''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดอุดรธานี]] โรงเรียนประจำอำเภอคือโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
 
== ประวัติ ==
*วันที่ 1 ธันวาคม 2518 แยกเป็น '''กิ่งอำเภอวังสามหมอ''' อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 13 กรกฎาคม 2525 ยกฐานะเป็น'''อำเภอวังสามหมอ'''
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==