ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกุดจับ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
'''กุดจับ''' เป็นอำเภอหนึ่งของ[[จังหวัดอุดรธานี]]
 
== ประวัติ ==
*วันที่ 20 กรกฎาคม 2515 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอกุดจับ''' อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 9 กรกฎาคม 2519 ยกฐานะเป็น'''อำเภอกุดจับ''' จังหวัดอุดรธานี
 
==ที่ตั้งและอาณาเขต==