ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอศรีธาตุ"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
  ชื่อบ้านนามเมืองเป็นหลักฐานอีกด้านหนึ่งที่จะทำให้รับรู้ถึงสภาพการดำรงชีวิต อาชีพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มชน ทำให้มองเห็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการเลือกตั้งถิ่นฐานอันสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต จึงนับว่าเป็นสาระที่น่าสนใจศึกษา และเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่ง
 
*ปี 2511 แยกเป็น'''กิ่งอำเภศรีธาตุ'''อำเภกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 15 มิถุนายน 2516 ตั้งเป็น'''อำเภศรีธาตุ''' จังหวัดอุดรธานี
 
== สภาพทางภูมิศาสตร์ ==