ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองสงขลา"

สงขลา
(เกาะยอ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(สงขลา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* '''[[เทศบาลตำบลพะวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะวงทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลเกาะแต้ว]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะแต้วทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหวังทั้งตำบล
*'''[[เกาะยอ|องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะยอทั้งตำบล
 
ผู้ใช้นิรนาม