ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 171.6.232.246 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || มุขนายกยาโกเบ [[แจง เกิดสว่าง]] || [[ผู้แทนพระสันตะปาปา]] || ค.ศ. 1945 ||ค.ศ. 1952
|-
| 2 || มุขนายกฟรังซิสเซเวียร์ [[สงวน สุวรรณศรี]]|| [[ผู้แทนพระสันตะปาปา]]<br/ >[[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 1953<br/ >ค.ศ. 1965 || ค.ศ. 1965<br/ >ค.ศ. 1970
|-
| 3 || มุขนายกลอเรนซ์ [[เทียนชัย สมานจิต]] || [[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 1971 || ค.ศ.2009
|-
| 4 || มุขนายกซิลวีโอ [[สิริพงษ์ จรัสศรี]] || [[มุขนายกประจำมุขมณฑล]] || ค.ศ. 2009 || ยังอยู่ในตำแหน่ง
|}
 
|- style="background:#cccccc"
|-
! '''ข้อมูล''' || '''พ.ศ. 2554'''<ref name="ปฏิทิน2556">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2555'''<ref name="ปฏิทิน2557">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2556'''<ref name="ปฏิทิน2558">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2557'''<ref name="ปฏิทิน2559">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2558'''<ref name="ปฏิทิน2560">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2559'''<ref name="ปฏิทิน2561">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2560'''<ref name="ปฏิทิน2562">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562'', 117กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref>
|-
| ชาวคาทอลิก || 41,010 || 42,952 || 43,228 || 44,070 || 45,831 || 47,030 || 50,594
|-
| บาทหลวงมิสซัง || 83 || 85 || 85 || 88 || 86 || 90 || 91
|-
| บาทหลวงนักบวช || 22 || 18 || 17 || 17 || 17 || 19 || 17
|-
| ภราดา || 17 || 19 || 17 || 13 || 14 || 18 || 20
|-
| [[นักพรตหญิง|ภคินี]] || 192 || 191 || 163 || 168 || 157 || 154 || 161
|-
| โบสถ์ || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40 || 40
|-
|}
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง|2}}
 
{{คาทอลิกไทย}}