ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมช้อย ในรัชกาลที่ 4"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox Person
| name = เจ้าจอมช้อย
| image =
| caption =
| birth_name =
| birth_date =
| birth_place =
| residence =
| death_date =
| death_place =
| nationality =
| known_for =
| employer =
| occupation =
| height =
| term =
| parents = พระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ) <br />คล้าย โรจนดิศ
| spouse = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]​
| relatives =
| signature =
| website =
| footnotes =
}}
'''เจ้าจอมช้อย''' (สกุลเดิม: '''โรจนดิศ''') เป็นพระสนมใน[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
 
12,735

การแก้ไข