ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตว์"

เพิ่มขึ้น 12,674 ไบต์ ,  1 เดือนที่ผ่านมา
 
== สายวิวัฒนาการ ==
{{ข้อมูลเพิ่มเติม|รายชื่อสัตว์}}
<br />
 
สัตว์เป็น[[ความเป็นชาติพันธุ์เดียว|กลุ่มชาติพันธุ์เดียว]] กล่าวคือสัตว์ทุกชนิดมีบรรพบุรุษร่วมกัน สัตว์เป็น "พี่น้อง" กับ[[โคอาโนแฟลกเจลลาตา]] ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น[[โคอาโนซัว]]<ref name="Budd2015">{{cite journal |doi=10.1111/brv.12239 |pmid=26588818 |title=The origin of the animals and a 'Savannah' hypothesis for early bilaterian evolution |journal=Biological Reviews |volume=92 |issue=1 |pages=446–473 |year=2017 |last1=Budd |first1=Graham E |last2=Jensen |first2=Sören}}</ref> สัตว์[[พื้นฐาน (วิวัฒนาการชาติพันธุ์)|แรกเริ่ม]]ที่สุดนั้น ได้แก่ [[ฟองน้ำ]] [[ทีโนฟอรา]] [[ไนดาเรีย]] และ[[พลาโคซัว]] มีแผนกายที่ขาด[[สมมาตรในชีววิทยา|สมมาตรด้านข้าง]] ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เหล่านี้ยังเป็นที่กังขา กลุ่มพี่น้องของสัตว์อื่นทั้งหมดอาจเป็นฟองน้ำหรือทีโนฟอรา โดยที่ทั้งคู่นั้นขาดยีนฮอกซ์ ซึ่ง[[ชีววิทยาพัฒนาการเชิงวิวัฒนาการ|สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของแผนกาย]]<ref name="Giribet 2016">{{cite journal | last=Giribet | first=Gonzalo | title=Genomics and the animal tree of life: conflicts and future prospects | journal=Zoologica Scripta | volume=45 | date=27 September 2016 | doi=10.1111/zsc.12215 | pages=14–21}}</ref>
{{Clade
 
| style = font-size:100%; line-height:100%
ยีนเหล่านี้พบได้ในพลาโคซัว<ref>{{Cite web |url=https://emb.carnegiescience.edu/sites/emb.carnegiescience.edu/files/evodevo12.pdf |title=Evolution and Development |date=1 May 2012 |website=Carnegie Institution for Science Department of Embryology |page=38 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140302084415/http://emb.carnegiescience.edu/sites/emb.carnegiescience.edu/files/evodevo12.pdf |archive-date=2 March 2014 |url-status=dead |access-date=4 March 2018}}</ref><ref name=Dellaporta2004>{{cite journal | last=Dellaporta | first=Stephen | last2=Holland | first2=Peter | last3=Schierwater | first3=Bernd | last4=Jakob | first4=Wolfgang | last5=Sagasser | first5=Sven | last6=Kuhn | first6=Kerstin | title=The Trox-2 Hox/ParaHox gene of Trichoplax (Placozoa) marks an epithelial boundary | journal=Development Genes and Evolution | volume=214 | issue=4 | date=April 2004 | doi=10.1007/s00427-004-0390-8 | pmid=14997392 | pages=170–175}}</ref> และสัตว์ชั้นสูงกว่าอย่างไบลาทีเรีย<ref name="Peterson2001">{{cite journal |doi=10.1046/j.1525-142x.2001.003003170.x |pmid=11440251 |title=Animal phylogeny and the ancestry of bilaterians: Inferences from morphology and 18S rDNA gene sequences |journal=Evolution and Development |volume=3 |issue=3 |pages=170–205 |year=2001 |last1=Peterson |first1=Kevin J. |last2=Eernisse |first2=Douglas J|citeseerx=10.1.1.121.1228 }}</ref><ref name="KraemerEis2016">{{cite journal |title=A catalogue of Bilaterian-specific genes – their function and expression profiles in early development |year=2016 |last1=Kraemer-Eis |first1=Andrea |last2=Ferretti |first2=Luca |last3=Schiffer |first3=Philipp |last4=Heger |first4=Peter |last5=Wiehe |first5=Thomas |journal=bioRxiv |doi=10.1101/041806 |url=https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/03/19/041806.full.pdf |archive-url=https://web.archive.org/web/20180226032414/https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/03/19/041806.full.pdf |archive-date=26 February 2018 |url-status=live }}</ref> กลุ่มยีนทั้งหมด 6,331 กลุ่มมีร่วมกันในสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกชนิดที่ได้รับการระบุสายพันธุ์แล้ว นี่อาจเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษร่วมตัวเดียวกันที่มีชีวิตอยู่[[ยุคไครโอเจเนียน|เมื่อ 650 ล้านปีก่อน]]ในยุค[[พรีแคมเบรียน]] 25 กลุ่มจากกลุ่มยีนเหล่านี้เป็นกลุ่มยืนแกนกลางซึ่งพบได้เฉพาะในสัตว์ 8 ใน 25 กลุ่มนี้เป็นส่วนประกอบจำเป็นของทางส่งสัญญาณแบบ[[Wnt signaling pathways|ดับเบิลยูเอ็นที]]และ[[Transforming growth factor beta|ทีจีเอฟ-เบตา]] ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์โดยให้แบบแผนแก่ระบบแกนของร่างกาย (ในสามมิติ) และอีก 7 กลุ่มเป็น[[แฟกเตอร์ของการถอดรหัส]] รวมถึงโปรตีน[[โฮเมโอบ็อกซ์|โฮเมโอโดเมน]]ที่มีส่วนใน[[ชุดเครื่องมืออีโว-เดโวของยีน|การควบคุมการเจริญเติบโต]]<ref name="Zimmer2018">{{cite news |last=Zimmer |first=Carl |authorlink=Carl Zimmer |title=The Very First Animal Appeared Amid an Explosion of DNA |url=https://www.nytimes.com/2018/05/04/science/first-animal-genes-evolution.html |date=4 May 2018 |work=[[The New York Times]] |accessdate=4 May 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180504170120/https://www.nytimes.com/2018/05/04/science/first-animal-genes-evolution.html |archive-date=4 May 2018 |url-status=live }}</ref><ref name="Paps2018">{{cite journal |last1=Paps |first1=Jordi |last2=Holland |first2=Peter W.H. |title=Reconstruction of the ancestral metazoan genome reveals an increase in genomic novelty |date=30 April 2018 |journal=[[Nature Communications]] |volume=9 |pages=1730 |number=1730 (2018) |doi=10.1038/s41467-018-04136-5 |pmid=29712911 |pmc=5928047 |bibcode=2018NatCo...9.1730P }}</ref>
| label1 =&nbsp;&nbsp;
 
| 1={{clade
สายวิวัฒนาการ (เฉพาะของสายหลัก) นี้ระบุจำนวนล้านปีโดยประมาณที่สายวิวัฒนาการนั้นแยกจากกัน<ref>{{cite journal |last=Peterson |first=Kevin J. |last2=Cotton |first2=James A. |last3=Gehling |first3=James G. |last4=Pisani |first4=Davide |date=27 April 2008 |title=The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records |journal=Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences |volume=363 |issue=1496 |pages=1435–1443 |doi=10.1098/rstb.2007.2233 |pmid=18192191 |pmc=2614224 }}</ref><ref>{{cite journal |last=Parfrey |first=Laura Wegener |last2=Lahr |first2=Daniel J.G. |last3=Knoll |first3=Andrew H. |last4=Katz |first4=Laura A. |date=16 August 2011 |title=Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=108 |issue=33 |pages=13624–13629 |doi=10.1073/pnas.1110633108 |pmid=21810989 |bibcode=2011PNAS..10813624P |pmc=3158185 }}</ref><ref>{{cite web |title=Raising the Standard in Fossil Calibration |url=http://fossilcalibrations.org/ |website=Fossil Calibration Database |accessdate=3 March 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180307054141/http://fossilcalibrations.org/ |archive-date=7 March 2018 |url-status=live }}</ref><ref>{{Cite journal |last=Laumer |first=Christopher E. |last2=Gruber-Vodicka |first2=Harald |last3=Hadfield |first3=Michael G. |last4=Pearse |first4=Vicki B. |last5=Riesgo |first5=Ana |last6=Marioni |first6=John C. |last7=Giribet |first7=Gonzalo |year=2018 |title=Support for a clade of Placozoa and Cnidaria in genes with minimal compositional bias |journal=eLife |volume=2018;7 |pages=e36278 |doi=10.7554/eLife.36278 |pmid=30373720 |pmc=6277202 }}</ref><ref>{{cite journal |last=Adl |first=Sina M. |last2=Bass |first2=David |last3=Lane |first3=Christopher E. |last4=Lukeš |first4=Julius |last5=Schoch |first5=Conrad L. |last6=Smirnov |first6=Alexey |last7=Agatha |first7=Sabine |last8=Berney |first8=Cedric |last9=Brown |first9=Matthew W. |date=2018 |title=Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes |journal=Journal of Eukaryotic Microbiology |volume=66 |issue=1 |pages=4–119 |doi=10.1111/jeu.12691|pmid=30257078 |pmc=6492006 }}</ref>
| label1=[[Apoikozoa]]
 
|1={{clade
{{Clade |style = font-size:80%; line-height:80%
|1={{Clade
|label1=[[โคอาโนซัว|Choanozoa]] |sublabel1=950 mya
|1=[[Choanoflagellate|Choanoflagellata]][[ไฟล์:Cronoflagelado2.svg|70 px]]}}
|1={{Clade
|label2 =สัตว์
|1=[[โคอาโนแฟลกเจลาตา]] [[File:Desmarella moniliformis.jpg|60 px]]
|2={{Clade
|label2 =&nbsp;&nbsp;'''Animalia''' |sublabel2=760 mya
|2={{Clade
|1=[[พอริเฟอรา|Porifera]]
|1=[[ฟองน้ำ]] [[ไฟล์:Reef3859 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg|60 px]]
|2=[[พลาโคซัว|Placozoa]]
|label2=[[ยูเมตาซัว|Eumetazoa]]
|3=[[ไนดาเรีย|Cnidaria]][[ไฟล์:Medusae of world-vol03 fig360 Atolla chuni.jpg|70 px]]
|2={{clade
|4=[[ทีโนฟอรา|Ctenophora]][[ไฟล์:Mertensia ovum.png|70 px]]
|1=[[ทีโนฟอรา]] [[ไฟล์:Comb jelly.jpg|60 px]]
|5={{Clade
|label1 2=[[ไบลาทีเรียพาราโฮโซซัว|BilateriaParaHoxozoa]]
|1sublabel2={{Clade680 mya
|2={{clade
|1=[[เซนาซีลอมอร์ฟา|Xenacoelomorpha]]
|1={{clade
|label2=[[นีโพรซัว|Nephrozoa]]
|1=[[พลาโคซัว]] [[ไฟล์:Trichoplax adhaerens photograph.png|60 px]]
|2={{Clade
|12=[[ดิวเทอโรสโตเมีย|Deuterostomesไนดาเรีย]] [[ไฟล์:CyprinusCauliflour Jellyfish, Cephea cephea at Marsa Shouna, Red Sea, Egypt carpio3SCUBA.jpg|7060 px]]
}}
|label2 =[[โพรโตสโตเมีย|Protostomes]]
|label2=[[ไบลาทีเรีย|Bilateria]] |sublabel2=Triploblasts
|2={{Clade
|2={{clade
|1=[[เอคดีโซซัว|Ecdysozoa]][[ไฟล์:Acrodipsas brisbanensis.jpg|70 px]] |2=[[สไปราเลีย|Spiralia]][[ไฟล์:Loligo forbesii.jpg|70 px]] }}
|1=[[เซนาซีโลมอร์ฟา]] [[ไฟล์:Proporus sp.png|60 px]]
}}
|label2=[[เนโฟรซัว|Nephrozoa]] |sublabel2=650 mya
}}}}
|2={{clade
}}}}
|label1=[[ดิวเทอโรสโทเมีย|Deuterostomia]]
}}}}
|1={{clade
<!--|sublabel1=525 mya --><!--Chordates-->
|1=[[สัตว์มีแกนสันหลัง]] [[ไฟล์:Cyprinus carpio3.jpg|60 px]]
|2=[[อัมบูลาคราเรีย]] [[ไฟล์:Portugal 20140812-DSC01434 (21371237591).jpg|60 px]]
}}
|label2 =[[โพรโทสโทเมีย|Protostomia]] |sublabel2=610 mya
|2={{clade
|label1=[[เอคดีโซซัว|Ecdysozoa]] |sublabel1=>529 mya
|1={{clade
|1=[[สกาลิโดฟอรา]]
|2={{clade
|1=[[สัตว์ขาปล้อง]]และพวก [[ไฟล์:Long nosed weevil edit.jpg|60 px]]
|2=[[นีมาโทดา]]และพวก [[ไฟล์:CelegansGoldsteinLabUNC.jpg|60 px]]
}}
}}
|label2=[[สไปราเลีย|Spiralia]]
|2={{clade
|label1=[[นาไธเฟอรา (เคลด)|Gnathifera]]
|1={{clade
|1=[[โรติเฟอรา]]และพวก [[ไฟล์:Bdelloid Rotifer (cropped).jpg|50 px]]
|2=[[คีโทนาธา]] [[ไฟล์:Chaetoblack.png|60 px]]
}}
|label2=[[แพลทีโทรโคซัว|Platytrochozoa]] |sublabel2=580 mya
|2={{clade
|1=[[หนอนตัวแบน]]และพวก [[ไฟล์:Sorocelis reticulosa.jpg|60 px]]
|label2=[[โลโฟโทรโคซัว|Lophotrochozoa]] |sublabel2=550 mya
|2={{Clade
|1=[[มอลลัสกา]]และพวก [[ไฟล์:Grapevinesnail 01.jpg|60 px]]
|2=[[สัตว์พวกหนอนปล้อง|หนอนปล้อง]]และพวก [[ไฟล์:Polychaeta (no).JPG|75 px]]
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
 
{{anchor|Ctenophora.2C_Porifera.2C_Placozoa.2C_Cnidaria_and_Bilateria}}
 
=== สัตว์พวกไม่ใช่ไบลาทีเรีย ===
{{โครงส่วน}}
 
=== สัตว์พวกไบลาทีเรีย ===
{{โครงส่วน}}
==== โพรโทสโทเมียและดิวเทอโรสโทเมีย ====
{{โครงส่วน}}
==== เอคดีโซซัว ====
{{โครงส่วน}}
==== สไปราเลีย ====
{{โครงส่วน}}
 
== ดูเพิ่ม ==
4,148

การแก้ไข